Leiutamine muudab noored leidlikuks

leiutamine

Leiutamisel on globaalsetes kriisides kandev roll – see loob ka suure vastutuse leida lahendusi meid kõiki puudutavatele probleemidele. Just seetõttu on oluline arendada õpilastes mõtteviisi, mis toetaks lahenduste sündi.

Eesti Teadusagentuur korraldab sel aastal juba 24. korda õpilasleiutajate riikliku konkursi, kuhu ootame nutikaid lahendusi igapäevaprobleemidele. Et kohaneda muutuva maailma ootuste ja vajadustega, on konkurss läbinud värskenduskuuri. Eelkõige vanemates vanuserühmades pannakse rõhku teadvustamisele, õppimisele ja harjutamisele. See tähendab, et leiutaja peab välja tooma erisuguseid seoseid, tuvastama juurprobleemi ning selle tekkepõhjused. Lisaks tuleb analüüsida leiutise kasutajat ning tema vajadusi ehk oluline on põhjendatud mõtlemine – tuginemine pelgalt arvamisele ja eeldustele ei ole piisav. Selliste seoste loomine aitab suurepäraselt välja tuua, kuidas muudetakse inimeste mõtteviisi ning sellest tulenevalt käitumismustreid. Kas aga õpilane peab kõike ise teadma? Sugugi mitte, kuid ta peab suutma teha koostööd nendega, kes teavad ja oskavad. 

Järjest tähtsamaks peab muutuma mõtteviis leiutamisest kui õppeprotsessist, mida ei saa teha vaid ühe koolitunniga. Oluline ei ole lõpptulemus, vaid teekond, kuidas õpilane selleni jõuab ning mida uut kaasa võtab. Muutus peab algama leiutajast endast, sest ainult nii saab leiutist rakendatavaks kujundada. Muutuma peab ka juhendaja, kelle roll on leiutajaga koos õppida – temaga protsessi kaevuda ning iseenesestmõistetavatele küsimustele vastuseid otsida. Leiutamine pakub suurepärase võimaluse kirjeldada õppijale ühiskonna, inimeste ja tehiskeskkonna toimimist. See on teekond, kus juhendaja on justkui tore vanavanem, kes näitab lapselapsele kõigepealt ette (puutöö)võtted, õpetab teda, kuidas ohutult tegutseda, ja lubab seejärel lapsel endal proovida. 

Protsessi kirjeldamine näitab lisaks loodud seostele ka põhjuseid, miks leiutaja midagi otsustas. See aitab ka vähendada plagiaadiohtu. Idee originaalsuse pärast ei pea liigselt muretsema, sest ka professionaalil on keeruline jõuda uudsete ja enneolematute lahendusteni. Õpilane ei saagi teada kõiki maailma leiutisi, aga ta saab näidata, et tema töö on tema enda välja mõeldud.

Praegu rakendatakse leiutamisel peamiselt disainiprotsessi, mis aitab suurema ja kaugema maailmapäästmise eesmärgi väiksemateks ja realistlikeks sammudeks jagada. Ühe lahendusega ei pea suuri probleeme ära lahendama – ega saagi. Saab ka soovitud olukorrale lähemale liikuda. Võime näiteks vaadelda plastiku kasutamist inimkonna ajaloos – kunagi tundus see väga hea ja praktiline materjal, kuid nüüd teame selle negatiivset mõju keskkonnale ning plastikule otsitakse alternatiive. Igal põlvkonnal on plastireostuse lahendamisel täita oma roll, need on justkui doominoklotsid, mille kukkumine viib meid soovitud eesmärgile aina lähemale. Teisalt ei ole lõplik eesmärk ainuüksi plastiku kasutamise lõpetamine, vaid jätkusuutlik elustiil laiemalt. See eeldab, et õpime protsessi käigus looma seoseid ja mõtlema analüütiliselt. Oluline on seoste loomisel tugineda õigetele andmetele ning olla aus nii enda kui õpiprotsessi vastu. Ausus eeldab aga õiget õpihoiakut ja valmisolekut saada hakkama ebameeldivates olukordades. Seega peab õppija soovima püsivalt muutuda.

Läbi aastate on õpilasleiutajate riiklikul konkursil silma paistnud need tööd, kus noor leiutaja on lisaks joonisele ja kirjeldusele valmis meisterdanud ka prototüübi või mudeli (kas siis üksi või juhendaja abiga). Leiutise valmimisprotsessi võib edasi anda eri viisil, kuid peamine on seda teha üheselt mõistetavalt. Vanemate kooliastmete õpilasi julgustatakse konkursile esitama juba valminud loov- ja uurimistöid või õpilasfirmade loodud nutikaid ja uuenduslikke lahendusi. Valminud töid saab kohendada vastavalt konkursi tingimustele, mis teeb protsessi lihtsamaks nii õpilasele kui juhendajale. 

Riiklik konkurss on noortele hea hüppelaud nii teadus- kui ettevõtlusellu. Konkursil ootavad parimaid 25 950 euro suurune auhinnafond ning mitmed eripreemiad, mis annavad võimaluse töid edasi arendada. Lisaks antakse ühele gümnaasiumiastme silmapaistvale ideele võimalus esindada Eestit Ameerikas toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil Regeneron-ISEF. Tunnustatakse ka juhendajaid ning konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud kooli. 

Õpilasleiutajate riikliku konkursi kohta leiab täpsemalt infot ja materjale veebilehelt etag.ee/leiutajad.

Ootame konkursile töid neljas vanuserühmas kuni 15. oktoobrini. Enne töö esitamist palume tutvuda konkursi uuenenud vormi ja tingimustega. Tutvuda saab ka hiljuti toimunud koolitusega ning varasemate töödega miks.ee/tugimaterjal.

Refereeritud Õpetajate lehes ilmunud artiklist.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?