“Loo ja uuri!” e-kursus ja töötoad loovuurimuse toetamiseks

eesti kunstiakadeemia

Oled kooliõpilane, kes teeb parasjagu oma loovtööd – olgu selleks kunst, muusika, liikumine või etenduskunst? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada?

Või oled gümnaasiumiõpilane, kes teeb uurimistööd, ning uurimistöö sisu on samuti seotud omaloomingulise kunstiga? Oled märganud, et kunst on lisaks eneseväljendusele ka uue teadmise loomise vahend ning tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus?

„Loo ja uuri!” on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele põhikoolis tehtava loovtöö ja gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

E-kusrusel ja töötubades õpetavad Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kunstnikud ja muusikud. Õpe toimub eesti keeles. Töötubades osalemine on tasuta.

Kursusel osalemiseks on kaks võimalust

 • võid osaleda ainult EKA Moodles toimuval e-kursusel
 • või minna teemaga põhjalikumalt edasi e-kursusega parallelselt toimuvates töötubades EKAs ja TLÜs kohapeal

Kuidas osaleda?

Osalemiseks tuleb esitada elektrooniliselt mõned oma tööde näited ja lühike motivatsioonikiri.
Motivatsioonikirjas palume avada, miks tahad kursusel osaleda ja mida loodad siin õppida? Oma töid võid esitada nii kodulehel, Google Drive’i dokumendina, YouTube’i videotes vm meediumis, milles saad näidata seniseid loov- ja uurimistöid: omaloomingulisi teoseid, kirjutatud referaate, esseid, kriitikat.

E-KURSUS

E-kursus EKA Moodle’i keskkonnas on avatud 14. veebruarist kuni aprillini 2022. E-kursusel saad õppida omas tempos ja just oma loovtööd või uurimust arendades. Iseõpe põimib iseseisvalt loetavaid ja vaadatavaid materjale interaktiivsete ülesannetega.

Programmi jooksul on kokku lepitud ühised vaheülesannete kuupäevad, mis toetavad ajaraamis püsimist. Ülesannetele on personaalne tagasiside ja võimalus kursuse juhendajatega konsulteerida. E-kursuse läbinule väljastatakse vastav tunnistus.

E-kursusel õpid

 • kuidas valida teemat, arendada ideed, pidada uurijapäevikut
 • kuidas leida allikaid ja nendega töötada
 • kuidas koguda ja analüüsida andmeid
 • kuidas dokumenteerida loovprotsessi
 • kuidas vormistada ja esitleda loovtööd

Aeg: 14. veebruarist kuni aprillini 2022
Koht: iseseisev e-õpe EKA Moodles
Maht: 1 EAP ehk 35 tunni mahus
Hind: tasuta
Sihtgrupp: 8-12. klassI õpilased
Lisateave: anneli.porri@artun.ee

REGISTREERUMINE

 

TÖÖTOAD

Kui tunned suurt huvi kunstide vastu ja tahad ennast arendada eri loovtehnikates, tahad rohkem arutleda ja praktiliselt ülesandeid läbi teha, kandideeri osalema ”Loo ja uuri” töötubadesse!

Töötubades saab osaleda kuni 20 õpilast. Koos töötubadega e-kursuse lõpetaja saab tunnistuse koolituse läbimise kohta 2 EAP ehk 70 tunni mahus.

Õppepäeval pakutakse kerget lõunat ja osalejatele väljaspoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud. Veendu, et saad osaleda kõigil päevadel!

EKA ja TLÜ töötubades õpid lisaks

 • kuidas kasutada loovust ja eri loovtehnikaid idee arendamiseks
 • kuidas töötada eri loometehnikates ja tuua välja vaikiv teadmine
 • kuidas seostada omavahel teoreetiline ja loominguline töö osa
 • kuidas esitleda oma loomeuurimuse tulemust.

Aeg: laupäeviti kell 11.00—17.00
19. veebruaril BFMis, 5. märtsil EKAs, 26. märtsil BFMis, 9. aprillil EKAs

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn ja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn

Maht: 1 EAP ehk 35 tunni mahus
Hind: tasuta
Sihtgrupp: 8-12. klassI õpilased
Lisateave: anneli.porri@artun.ee

REGISTREERUMINE

Järelvaatamiseks:

“Loo ja uuri!” e-kursuse ja töötubade infotund õpetajatele 25. jaanuaril 2022.

15.00 Sissejuhatus

15.05 Mis on loovuurimus ja miks on seda vaja teiste uurimisviiside kõrvale? Anu Allas, EKA teadusprorektor

15.25 Loovate õpilasuurimuste roll õpilaste teadustööde konkursi valguses Katrin Saart, ETAG

15.35 Kuidas ja mida kunstnik loovalt uurib? Britta Benno, kunstnik, EKA doktorant

15.45 Algava e-kursuse ja töötubade tutvustus. Jane Remm, TLÜ lektor &, EKA doktorant

16.00 Praktiline info, küsimused ja diskussioon. Anneli Porri, EKA lektor

 

TALLINNA TEADUS- JA LOOMEKOOL

Tallinna Teadus- ja Loomekooli moodustab Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kusntiakadeemia vaheline koostöö, mille eesmärk on ühistegevuste ja ülikoolides elluviidavate projektide abil luua võimalused Eesti kooliõpilaste annete leidmiseks ning nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas.

Tallinna Teadus- ja Loomekooli eesmärgid

 • arendada noorte loovust ja loovmõtlemist, julgustades neid n-ö piiridest üle vaatama; arendada andekate noorte ülesandele pühendumise oskusi, meeskonnatöö oskusi; koormuse- ja stressitaluvust jm andekuse osistena käsitletavad komponente
 • julgustada ja õpetada noori traditsiooniliste koolisidusate erialade piire ületama ning eri valdkondade sünergiat otsima; siduma loov- ja reaalvaldkonna tugevusi ning potentsiaali
 • tuua poiste kõrval ka rohkem tüdrukuid reaalainete ning infotehnoloogia juurde
 • kasvatada andekaid noori tulevasteks insenerideks, looverialade tippudeks ning valmistada neid ette kõigis ühiskonna toimimiseks vajalikes valdkondes
 • anda ühiskonnale juurde rohkem loovaid, koostöö- ja liidrioskustega innovaatlise ja avatud mõtlemisega inimesi
 • kasvatada Eesti iduettevõtete järelkasvu ja julgustada noori looma oma ettevõtteid
 • aidata kaasa planeedi säästvale arengule innovatiivsete loov- ja tehnoloogialahenduste abil

Vaata edasi Eesti Kunstiakadeemia kodulehelt!

 

Tallinna Teadus- ja Loomekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?