Merivälja koolis oli õpilasteaduse päev

Õpilasuurimuse "Miks šokolaad sulab" stendiesitlus

Merivälja Kool oli 21. aprillil otsast otsani teadust täis – toimus õpilasteaduse päev. Täpsem oleks öelda, et viis päeva olid teadust täis, sest koolis oli traditsiooniline teadusnädal koos huvitavate külaliste, õpikodade ja põnevate katsetega.

Teadusnädal on Merivälja Koolis traditsioon, õpilasteaduse päeva peeti esimest korda. „See oli meie esimene katsetus teha uurimustöid ka nooremates klasside,“ ütles õppealajuhataja Maiu Plumer. „Ma väga hindan nende õpetajate tööd, kes õpilasi juhendasid. Oli näha, et õpilased vaimustusid uurimustööde tegemistest, neil oli huvitav.“

Eesmärk, et kõik lapsed saaksid uurimusliku õppe kogemuse ja natuke aimu sellest, kuidas teadust tehakse, püstitati juba õppeaasta alguses. Õpetajad olid varmad uuega kaasa tulema ning otsustatigi, et III veerandi lõpuks on alates 2. klassist iga õpilane valmis saanud ühe uurimustöö. Nooremaid juhendasid klassiõpetajad ise, vanemaid aineõpetajad. Uurimus- või loovtöö on põhikooli lõpetamise eelduseks, nii et 8. klassis tuleb see teha kohustuslikus korras. Mida varasemas eas alustada, seda suurem on hiljem kogemus, kuidas teha hea, korrektne ja parimat hinnet vääriv uurimustöö.

Õpilasteaduse päeval olid oma uurimistöid tutvustamas ka külalised Tallinna Reaalkoolist, Järveotsa Gümnaasiumist ja Kalamaja Põhikoolist. Hommikupoole kuulati koos teadlaste esinemisi – Romil Rõbtšenkov rääkis digiseadmete ja inimese suhetest, Mario Kadastik kosmosest ja Katrin Koov arhitektuurist teaduse võtmes.

Väljas olid nii poster-ettekanded, kuulata sai tööde 10-minutilisi kokkuvõtteid ning uurijatele ka küsimusi esitada. Uurimustööde teemad katsid vist küll kõiki eluvaldkondi: määrati kopsumahtu ja uuriti koeratõuge, uuriti troopilisi puuvilju Tais ja Eestis, vaadeldi kohalikku loodust ning tehti tervislikke magustoite, küsitleti internetis ostlemise kohta ja jälgiti kakaoubade teekonda jne. Kuulajateks olid samuti õpilased, ja kuulajad olid väga huvilised ning heatahtlikud. Oluline on, et õpilane õpib küsimusi küsima – seda nii uurimustööd tehes kui kaaslaste ettekandeid kuulates.

Merivälja kooli õpilasteaduse päev ja teadusnädal ei ole üksikud ettevõtmised – koolis pööratakse loodus- ja täppisteadustele ning tehnoloogiale süvendatud tähelepanu.

Kool on liitunud ka teadus- ja tehnoloogiapaktiga, ühiskondliku koostööleppega teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?