Miks.ee suvekool võttis luubi alla teaduse populariseerimise kvaliteedi säästva arengu hariduse kaudu

miks.ee suvekool
Tekst: Sven Paulus, video ja foto: C-Luck Production

Augustis Narva-Jõesuus miks.ee suvekoolis kokku saanud valdkonna spetsialistid keskendusid loodus- ja täppisteaduste populariseerimise kvaliteedile.

Päikeselises kuurortlinnas kogunenud ettekandjad tõid välja, et peamine püüdlus on kujundada hariduse mudeleid ümber selliselt, et kasvaks peale põlvkond, kes tuleb koolis õpitud teemadega elus paremini toime. Selleks on vajalik luua püsivad ja paindlikud mälusisud, et õpilastel oleks kogutud teadmisi võimalik mälust esile kutsuda ka tulevikus, mitte ainult eksami või kontrolltöö eel.

Õpilase poolelt vaadates on kõige tulemuslikum õppimise viis see, kus õpilane on õnnelik ja tajub õppimise naudingut. Info meeldejätmiseks aga peab see olema õpilasele endale sügavalt tähenduslik. “Kui ta õpib ainult välise motivaatori ajel, siis see ei tee teda õnnelikuks ja sel moel õppimist tegelikult ei toimu,” rääkis Tallinna Ülikooli esindaja Mihkel Kangur.

Teadagi aitavad erisugused mängud õppida ja kinnistada uut infot. Sestap tutvustas Veiko Karu Tallinna Tehnikaülikoolist suvekoolis lauamängu, mida võiks pidada ahnust virgutava Monopoli vastandversiooniks ning mis on hea viis olulise teema käsitlemiseks hariduslikus võtmes. Ringmajandusele keskenduva strateegiamängu ECOCEO sihiks on näidata, et kui tahame säilitada praegust heaolu, peame mõtlema targalt ja asju ümber töötlema.

Praegu on väga suures osas maailmas kasutusel lineaarne majandus ehk maavaradest toodetud tooted visatakse kasutamise järel ära. Mänguga õpetatav ringmajandus aga tähendab, et need tooted, mis muidu läheksid prahiks, töödeldakse ümber uuteks toodeteks ja seeläbi ei toimu ressursi raiskamist. “Tuleb mõista, millised elemendid on vajalikud, kui soovime paremaid nutitelefone või näiteks tarku televiisoreid ja kuidas need ressursid meieni jõuavad,” rääkis Karu.

Teaduse populariseerimist ning selle kvaliteeti mõjutavaid aspekte lahati säästva arengu hariduse kaudu. Temaatilise ettekande teinud Mihkel Kanguri sõnul on see valdkond, mis püüab läbi uue ideoloogia ja uute mudelite kutsuda ühiskonnas esile püsivaid muutusi, seda enam, et oleme jõudnud katastroofi äärele nii keskkonna puhul kui ka sotsiaalses plaanis.

Teoreetilised alused säästva arengu hariduse mudelite arendamiseks on meil Kanguri hinnangul suurepärased. Seda toetavad riiklik õppekava ja väga selge positsioneerimine alusteadmistele, et inimeste informeeritus keskkonnas toimuvast oleks äärmiselt kõrge. “Ehkki Eesti on selles kontekstis üks maailma esirinnas olevaid riike, on tegelikult kogu maailm siin alles teekonna alguses,” lausus Kangur.

Kõige olulisem on Kanguri arvates see, et teeksime populariseerimise, õpetamise ja õppimise viise sõeludes otsuse kõige teaduspõhisemate valikute osas ja siin saavad õpetajatele appi tulla ülikoolid. Ei ole alust eeldada, justkui suudaks õpetaja jälgida teaduskirjandust samal tasemel, nagu see on võimalik ülikoolis. Ajal, mil antud sfääris toimub teaduse poolelt vaadates nii palju uut, tuleb õpetajaid enesetäiendamisel pidevalt toetada. Kuna säästev areng kätkeb ka säästlikumat tarbimist, on abiks igasugune positiivne eeskuju. “Kui meie koolid või kogu ühiskond toimib säästlikumalt, siis see eeskuju mõjutab ka õpilast säästlikult käituma,” rõhutas Kangur.

Murekoht seisneb aga selles, kuidas viia riiklikus õppekavas sõnastatud eesmärgid ka õpetajate sihtideks, sest just nemad on väga olulised noorte mõjutajad. Populariseerijate motivatsioon on populariseerimise kvaliteeti silmas pidades väga kaalukas, sest nemad aitavad õpilastel kujundada teadlikumaid hoiakud ja tegutsemisviise.

Suvekoolist osavõtnute sõnul saadi ettekannetest mõtteainet, millele tähelepanu pöörata ja millega arvestada populariseerimise kvaliteedi hoidmiseks. Töötoad ja arutelud andsid praktilisi nõuandeid ja kontakte, mida tulevikus oma tegevuses rakendada.

Järgmine Miks.ee suvekool toimub 2020. aasta augustis ning kõik huvilised on oodatud osalema. Jälgige infot miks.ee uudiskirjast ja Facebookis!

miks.ee suvekool 2019 Narva-Jõesuus

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?