MKM toetab inseneeriatudengite arendusprojekte miljoni euroga aastas

inseneeria

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan kinnitas uue üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetuse tingimused, mille eesmärk on julgustada tudengeid koos ettevõtetega arendama uudseid tehnoloogilisi lahendusi, nagu näiteks satelliidid, autod, droonid, tehisintellekt jne.

Minister Kristjan Järvani sõnul on inseneridel ühiskonna ja majanduse arengus võtmeroll ning insenertehniliste oskuste ja teadmistega töötajad on vajalikud paljudes valdkondades kosmosetehnoloogiatest ja küberturvalisusest jätkusuutliku toidutootmise ja säästliku energiakasutuseni. 

„Vajadus inseneride järele Eesti ettevõtetes on väga suur. Väärtusloome tulevikus on üha kõrgtehnoloogilisem, mis tähendab, et juurde on vaja insenere, kes oskavad arendada uusi tooteid ja seadmeparke eri tööstusharudes,“ märkis Järvan ja selgitas, et seetõttu otsustas MKM toetada insenerioskuste arendamist juba tudengite seas. „Ootame üliõpilastelt sarnaseid projekte nagu seni on olnud näiteks Tudengivormel, Solaride ja ESTCube, kuid valdkonnad ei ole piiratud. Meie haridussüsteemist tulevad väga targad tudengid, kuid elu on näidanud, et elu läheb huvitavaks just siis, kui õnnestub nad koos suuri probleeme lahendama saada“ ütles Järvan.

Tudengivormeli projekti vilistlase ning Eesti ühe innovaatilisima ettevõtte Comodule juhi Kristjan Maruste sõnul on äärmiselt positiivne, et riik on otsustanud üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojekte toetada. „Hea on näha, et üliõpilastele endile antakse projektis vastutus, läbi selle toimub ka oluline areng ja õppimine. Oma isiklikus arengus näen olulist rolli tudengivormeli tiimis osalemisel, mis andis mulle praktilisi teadmisi ja motivatsiooni inseneri hariduse teekonnal,“ rääkis Maruste.

Ettevõtte Radius Machining omaniku ning Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu juhi Veljo Konnimoisi kinnitusel on seniste inseneritudengite projektide vilistlaste juhtimisel Eestis arenguhüppe teinud mitmed teisedki ettevõtted nagu näiteks Milrem Robotics ja Vok Bikes. „Läbi sellise tegevuse pakutakse tudengitele võimalus saada reaalset kogemust ja oskust tegutseda konkurentsitihedas uute tehnoloogiate arendamise maailmas, mis omakorda kandub hiljem üle ettevõtlusse ning mille abil luuakse Eesti jaoks olulist lisandväärtust,“ selgitas Konnimois.

Toetust antakse projektile, mille eestvedajad on ülikoolide või rakenduskõrgkoolide üliõpilased ning mille fookuses on arendustegevus mõnes insenerivaldkonnas. Meetme eesmärk on toetada inseneriteaduste alaste teadmiste arendamist ja nende praktikasse rakendamist koostöös ettevõtetega läbi toote või tehnoloogia arendamise. Seeläbi saavad kasu ettevõtted, kes vajavad pädevaid inseneriteadmistega töötajaid, et nende teenused ja tehnoloogiad oleksid konkurentsivõimelised, innovaatilised ja toodaksid lisandväärtust.

Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 100 000 eurot ja minimaalne suurus on 20 000 eurot. Toetuse aastane eelarve on ligi 1 miljon eurot. Toetuse taotlemine avaneb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses detsembri alguses ning 8. detsembril toimub ka infopäev.

Lisainfo:
Laura Laaster
Avalike suhete osakonna juhataja
laura.laaster@mkm.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?