Ohoo! Avastusi täis ahhaalik kool – lööge kampa!

Photo by Val Vesa on Unsplash

Tekst: Ene Veiksaar, pilt: erakogu, päisefoto: Val Vesa on Unsplash

Seda Californiast tulnud ideed on Eestis katsetatud kolm aastat. „Kui me alustasime, puudutas see 6.-8. klassi õpilasi ja keskendusime loodusteadustele. Eesmärk oli õpetada õpilasi tegema koostööd ja analüütiliselt mõtlema viisil, et õpetaja ei oleks see, kes kõike ette ütleb ja dikteerib,“ ütleb Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm.Kristi Mumm

Projektiga ühinenud Tartu Ülikool kaardistas partnerina ära hetkeolukorra. Sealt tuli välja, et kasutati pigem õpetajakeskset lähenemist, töövihikuid ja muud. „Mitte, et need halvad oleksid olnud, aga me leidsime, et noortel oleks vajalik eluliselt asjadele läheneda, mitte ainult fakte õppida, “ ütleb Kristi Mumm. „Meie muutsime oma koolis ära suunapõhised kohustuslikud valikained erinevatele vanustele ja lõime sellise süsteemi, et ühes aines õpivadki koos 6.-8. klassi õpilased, keda mingi valdkond huvitab. Need on nn klassiülesed valikained. Uurisime enne õpilaste huve ja vaatasime üle õpetajate pädevuse. Nüüd on meil 9 erinevat valikainet, millest ühe puhul teeme koostööd ka AHHAA keskusega. Mõtlesime tõsiselt sellele, kuidas siduda mitteformaalset haridust formaalsega ja tuua elulisi teemasid õpilastele lähemale. AHHAA on aidanud õpetajatele välja töötada õppematerjalide kogumiku, mida nad saavad kasutada loodusainetes just praktilisteks õpetusteks!” ütleb Mumm.

Tartu Ülikool on selles projektis akadeemilise „ mõõtja“ rollis, kes hindas algetappi ja nüüd kolm aastat hiljem tulemusi, kuidas sel projektil on läinud. „On näha, et õpilaste huvi on tõusnud, motivatsioon ja õppemeetodid on muutunud mitmekesisemaks. Meie jaoks oli oluline, et õppetulemused ei langeks,“ kommenteerib Kristi Mumm ja lisab, et kui algul mõeldi vaid 6.-8. klassi peale, siis nüüd tahaks nad seda ahhaalikku visiooni rakendada kogu koolis, algklassidest peale. „Me läheme aprillis Californiasse, et vaadata, kuidas kool ja teaduskeskus seal omavahel koostööd teevad,“ räägib ta.

Tartu Ülikool, Forseliuse Kool ja AHHAA teaduskeskus on välja töötamas ahhaaliku kooli mudelit, mis ei tohiks olla vaid Tartu-keskne, vaid hoopis laiem ettevõtmine. „Sinna võiksid olla kaasatud ka muud asutused ja muuseumid, neid on meil ju väga vahvaid! „Ahhaa“ tähendab tegelikult ju wow-efekti ja peab tunnistama, et meil endal on küll väga huvitav ja põnev olnud!“ ütleb Kristi Mumm. „Hetkel oleme ainsad, kuid meie sooviks oleks leida praegu veel üks pilootkool, kes tahaks Forseliusega koos neid asju katsetada“.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?