Õpetajatel on võimalus luua mikro-MOOCe reaal- ja loodusainete õpetamiseks

Image by luvqs on Pixabay

Eesti õpetajad osalevad alates 2015. aastast Erasmus+ projektis Open Discovery of STEM Laboratories (ODL), mis aitab tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning tutvustab võimalusi nende kasutuselevõtuks teadus-, tehnoloogia- ning inseneriainete ja matemaatika ehk STEM-ainete õpetamisel.

Helen Tuusi Reaalkooli konverentsil

Sügisvaheajal Tallinna Reaalkoolis peetud IKT-konverentsil „Tehnoloogiarikas kool“ tutvustas ühes töötoas Sagadi Looduskooli õpetaja Helen Tuusti projekti raames valminud õppematerjale, täpsemalt mikro-MOOCe. Need on tasuta veebikursused, mida loodus- ja reaalainete õpetajad saavad tundide läbiviimiseks ning iseseisva õppe korraldamiseks kasutada. Lisaks saab projekti raames loodud keskkonnas ka ise veebikursuseid luua. Mikro-MOOCid on need aga sellepärast, et ei ole mõeldud tuhandetele masskursuseks, nagu MOOCide puhul tavaline ja need on ajalises mõttes lühikesed.

Projektis osaleb viis riiki: Eesti, Leedu, Itaalia, Hispaania ja Kreeka. Kahe aasta jooksul on valminud mitmeid mikro-MOOCe, mis on tasuta kättesaadavad aadressil http://moocspace.odl.deusto.es. Kursuste täismahus vaatamiseks tuleb end kasutajaks registreerida. Kuigi keskkond on ingliskeelne, leiab sealt ka eestikeelseid veebikursuseid. Projekt on suunatud loodus- ja reaalainete õpetajatele ja kolmanda kooliastme ning gümnaasiumi õpilastele, kuid põnevaid avatud õppematerjale ja veebipõhiseid laboreid saavad kasutada ka kõik teised huvilised.

Kui õpetaja tahab ise mikro-MOOCi luua, saab ta kasutada muuhulgas virtuaal- ja kauglaboreid, mis lisavad kursustele interaktiivsust, aitavad õpilastel elulisi probleemülesandeid lahendada ning tõstavad huvi STEM-ainete vastu. Mikro-MOOCi loomiseks tuleb alustada veebilehelt http://studio.moocspace.odl.deusto.es.
 

Kuvatõmmis microMooci veebilehelt

Helen Tuusti, kes on ka esimese eestikeelse mikro-MOOCi autor, ütles töötoas osalenud õpetajatele, et MOOCide kasutamine-katsetamine on väga teretulnud. Projekt on vähe kestnud ja vaja oleks rohkem teada saada, kuidas MOOCid õppijatele sobivad.

“Õpetajale on projektis osalemine ja loodud keskkonna kasutamine kasulik.”

„Õpetajale on projektis osalemine ja loodud keskkonna kasutamine kasulik, sest see arendab digipädevusi ja toetab professionaalset arengut, sealt saab kergesti kätte juhised ja abimaterjalid STEM-laborite rakendamiseks klassiruumis, saab rahvusvahelise koostöö ja MOOCide kasutamise kogemuse, see annab ligipääsu huvitavatele ja loomingulistele õppematerjalidele.

Õpilasele on loodud MOOCid head, sest neid saab kasutada nii klassiruumis õpetaja juhendamisel kui kodus iseseisvalt, arenevad digitaalsed pädevused ja baasoskused, tekib suurem huvi STEM-ainete vastu, suureneb probleemilahendamise oskus,“ tõi Helen Tuusti välja mikro-MOOCide plussid.

Kuvatõmmis microMooci veebilehelt

Ta jagas ka oma mikro-MOOCi loomise kogemust. „Koostasin veereostuse teemalise kursuse „Allikast mereni“. Eks ma katse-eksituse meetodil tegutsesin, kasutasin veebikursuse loomise juhendit. Tahtsin, et kursus oleks kui üks terviklik lugu ja saaksin seal kasutada looduskoolis õpetamise kogemust.

See veebikeskkond eristubki selle poolest, et seal on suur virtuaalsete laborite kasutamise võimalus, neid saab oma kursusesse panna palju tahad. Abiks on laborite kataloog. Loodan, et ODLi MOOCi keskkonda hakatakse laialdasemalt kasutama, kuna see annab hea võimaluse kasvõi õppematerjalide hoiustamiseks ja jagamiseks. Ise aga mõtlen nüüd, kuidas kasutada seda keskkonda oma töös ehk mitteformaalses hariduses.“

MOOC
<em>Toimunud konverentsi programmist said õpetajad oli valida enam kui 20 töötoa vahel.</em>

Projekti Open Discovery of STEM Laboratories (ODL) koostööpartner Eestis on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IKT sügiskonverents „Tehnoloogiarikas kool“ toimus 25. oktoobril Tallinna Reaalkoolis, selle korraldasid teadus- ja tehnoloogiapakti partnerid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus ja Tallinna Reaalkool ning Tallinna Haridusamet ja eKool. Konverentsil osales 300 õpetajat ja koolijuhti üle Eesti.

Madli Leikopi tekst. Fotod: Madli Leikop, kuvatõmmised, Päisepilt: luvqs on Pixabay 

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?