Õpetajatele loodi juhendid kodukohas harrastusteaduslike loodusvaatluste läbiviimiseks

harrastusteadus

UNESCO ühendkoolide võrgustik töötas eelneva aasta jooksul välja kõigi õppeastmete loodusainete õpetajatele mõeldud õppematerjalid, mis aitavad õpetajatel oma õpilastega kooliümbruses, kohalikus looduses või õppesõitudel harrastusteaduslikke vaatlusi läbi viia. Materjalide loomise eesmärk on teha õpetajatele mugavamaks ja metoodilisemaks loodusvaatluste tegemine.

Materjalide valikus on juhendmaterjalid ja töölehed nii ranniku-, jõe-, järve- ja tiigivaatlusteks, linnuvaatlusteks, õhukvaliteedi analüüsiks kui ka kevadel fenoloogiliste vaatluste tegemiseks. Nii saavad neid kasutada nii rannikul kui ka sisemaal asuvad õppeasutused, nii linnas kui ka maal asuvad õppeasutused, sest väikese roheala ja veekogu leiab igalt poolt. 

õppematerjalid

Juhendmaterjalid said testitud eelmisel õppeaastal toimunud koolitustel, kuhu olid kutsutud huvitatud õpetajad ja õpilased. Abimaterjalide seas leidub määramistabeleid ja pildikaarte, et kõige levinumaid liike oleks lihtne kohapeal ära tunda ja materjalid saaks õue kaasa võtta. Juhendmaterjalid annavad õpetajale näpunäiteid, mida loodusvaatluste tegemisel jälgida, millises järjekorras tegutseda, mis vaatlusi ja mõõdistamisi võiks läbi viia ning milliseid tulemusi koguda. Ka töölehed on materjali juures olemas. Samuti on lisatud toetavad näpunäited ja viited, kuidas oma vaatlusi Eesti elurikkuse avalikku andmeportaali eElurikkus sisestada.

Läänemere Projekti üks eesmärke on populariseerida Eesti õpetajate ja õpilaste hulgas vabatahtlikku panustamist teadusesse läbi vaatluste tegemise. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua. Õppematerjalid on avalikud ja kasutamiseks kõigile soovijatele. Samuti toetavad need Läänemere Projekti harrastusteaduse programme. 

Koostatud õppematerjalid leiab Läänemere Projekti kodulehelt ja Keskkonnaharidus.ee portaalist. Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Lisainfo: 
Maria Ivanova
UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator
maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?