Õpilasleiutajast võib kasvada ambitsioonikas ettevõtja

inseneeria

Tulevik on leiutajate päralt. Kuidas aga jõuavad leiutised meie igapäevaellu? Kes inspireerivad noori leiutajaid? Vaatame seda lähemalt 2020. aasta Õpilasleiutajate riikliku konkursi Henri Pihelga näitel, kelle leiutisest on kasvanud välja ettevõte Deeppeat.

Noored leiutajad loovad maailma muutvaid lahendusi juba praegu ja seda ka siinsamas Eestis. Kaks aastat tagasi alustas oma tähelendu Henri Pihelgas, kes on praeguseks asutanud ettevõtte Deeppeat, millel on ambitsiooni jõuda Euroopa ja Aasia turgudele. Peadpööritav teekond ettevõtlusse sai alguse lihtsast ideest uurida turvast ja selle omadusi keskkonnareostuse likvideerimiseks.

Henri Pihelga uudne idee aitab lahendada keskkonnareostuse probleemi turbamattide abil. Idee sai alguse uurimistööst, mis keskendus turba omaduste uurimisele. Peagi sai aga selgeks, et teadustöö potentsiaal on suur, ja ettevõtluskiirendist saadud teadmiste abil jõudis noormees koos sõpradega reaalse tooteni. Loodud turbamattide abil saab veepinnalt likvideerida keskkonnareostust, mis on kasvamas globaalseks probleemiks. Looduslik turvas on tõhus filter, mis aitab reostust likvideerida ressursitõhusalt, kuivõrd turbamatte on võimalik kohandada vastavalt reostuse hulgale ja asukohale.

Tegevuse arendamiseks asutas Henri Pihelgas koos klassivend Ats Oskar Laansaluga ettevõtte. Ühiselt võideti Õpilasleiutajate riiklikul konkursil 1. preemia gümnaasiumi vanuserühmas ja mitmeid eripreemiaid. Lisaks osalesid noormehed „Ajujahil“, kus pälvisid esitatud lahenduse eest Tallinna linna eriauhinna. Praegu on noorte start-up-firma küll lühikesel puhkusel, kuid peagi liigutakse teaduspõhise lahenduse arendustegevusega täiskäigul edasi.

Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Pihelga sõnum leiutamisest huvitatud noortele kõlab: leiutamine aitab näha, et ka pealtnäha lihtsatest asjadest on võimalik teha midagi uudset, millest on kasu. Miks mitte muuta seeläbi maailma või lahendada põletavaid probleeme? Lisaks tasub osaleda konkurssidel, mille kaudu leiab mõttekaaslasi, mentoreid ning seeläbi avada uksi, mis muidu jääksid ehk suletuks. Konkursid annavad lisamotivatsiooni ka auhindade näol, mida saab kasutada lahenduste edasiarendamiseks.

Inspireerime noori leiutama
Leiutajate konkursi 23 toimumisaasta jooksul on noored välja pakkunud mitmekülgse valiku huvitavaid lahendusi. Näiteks lemmikloomade karvapüüdja, kassi söögimaja, trompeti süljepaak ning jalgratta käepideme elektriline soojendus. Need demonstreerivad suurepäraselt noorte loovust ning oskust leida lahendusi päriselu probleemidele, mille peale paljud täiskasvanud ei tule või mis tunduvad liiga lihtsad. Põnevad ideed kasvavad aastate jooksul ja areng suunab noori üha enam avastama inseneeria põnevat ja mitmekesist maailma.

Noorte inspireerimine ja julgustamine inseneeriaga tutvuma on äärmiselt oluline, kuna tänapäeva ühiskonnas on insener-tehnoloogilised lahendused üha tähtsamad ja neid kasutatakse järjest laialdasemalt. Seega on olemasolevate lahenduste hooldamiseks, tõhustamiseks ning uute arendamiseks vaja üha enam inseneeria- ja tehnoloogiateadmiste ning -oskustega inimesi. Eesti tööturu oskusi ja vajadusi analüüsiva OSKA raporti alusel on riigi majanduse arengu üks kõige suuremaid väljakutseid aina kasvav vajadus inseneeria valdkonna spetsialistide järele.

Eesti Teadusagentuur innustab noori olema uudishimulik ja katsetama ning seeläbi avastama enda jaoks üha enam loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia põnevaid valdkondi. Mitmesuguste ettevõtmiste ja algatuste kaudu toetatakse noorte huvi, julgustatakse seda süvendama ning oskusi edasi arendama. Igal aastal ootame noori esitama konkurssidele enda leiutisi, uudseid lahendusi ning uurimistöid. Sügiseti toimub Õpilasleiutajate riiklik konkurss ja kevaditi õpilaste teadustööde riiklik konkurss.

Õpetajate, karjäärikoordinaatorite ja koolijuhtide toetuseks oleme koostanud mitmeid materjale, mis aitavad loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonda noortele elulähedasemalt avada. Valminud on inseneeria valdkonna karjäärivõimalusi tutvustav veebileht www.inseneeriapuu.ee – sisukas abimaterjal õpetajatele, karjäärinõustajatele ning ka õpilastele, kus lihtsas ja ladusa keelekasutusega vormis on toodud ligi 200 inseneeria ameti kirjeldused artiklite, videote ning õppimisvõimaluste infoga.

Materjalide, konkursside ja muude ettevõtmiste kaudu loodame olla toeks noortele, õpetajatele ning teistele haridusvaldkonda panustajatele. Ühises koostöös saame aidata kaasa noorte teadlikutele karjäärivalikutele ning tarkade spetsialistide järelkasvule.
Soovides olla aegsasti kursis Eesti Teadusagentuuri konkursside, ürituste ja ettevõtmistega, liituge meie igakuise uudiskirjaga. Selle vahendusel jõuab lugejateni kõige värskem info. Uudiskirja saab enda meilile tellida
miks.ee avalehelt.

Autorid: Mare Vahtre ja Eva Pruusapuu
Eesti Teadusagentuur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?