Osale Hüppelaud suvekoolis!

Hüppelaud suvekool

Hüppelaud teeb noortest leiutajatest ettevõtjad

Hüppelaud on suvekool 14-19-aastastele Eesti noortele, et julgustada neid elulisi probleeme lahendades huvituma ettevõtlusest ja tehnoloogiast. Hüppelaud innustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele kogenud mentorite juhendamisel teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaegseima tehnoloogia abivahendeid.

2021. aastal toimub järjekorras juba viies Hüppelaud 16.-19. augustil turvalise hübriidüritusena Zoomis, Discordis ja vajadusel mobiilsetes töötubades.

Huvilised saavad ennast kirja panna SIIN.

Hüppelaud 2021

Järjekorras juba viies Hüppelaud toimub 16.-19. augustini 2021 Zoomis, Discordis ja vajadusel mobiilsetes töötubades. Suvekooli päevad algavad kell 10 (v.a kolmapäeval juba kl 9.15) praktilise töötoaga Zoomis ja kestavad vastavalt tiimiliikmete endi kokkuleppele nii kaua kui vaja.

Tutvu ajakavaga siin: https://nova.vabamu.ee/portfolios/huppelaud-suvekool/

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?