Pange kalendritesse selle suve huvitavad LTT-alased tegemised!

huvisuvel

Loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ja inseneeria (LTT) valdkonnas toimub sel suvel erinevaid üritusi, mille raames saavad nii koolinoored kui haridusvaldkonnas tegutsejad end harida, kohtuda kolleegidega ning osaleda põnevates töötubades.

27.–31. juulil toimub virtuaalne suvekool Hüppelaud 2020, mis on mõeldud 14-19 aastastele Eesti noortele. Suvekoolis tuleb viie päeva jooksul tiimitööna ehitada valmis oma digitaalne õppetoode ning tegevust juhendavad maailma parimad mentorid. Õpilased saavad isikliku seadme abil suvekoolis osaleda suvekodust, linnakorterist, mererannast või vanaema peenramaalt.

9.–11. augustil toimub Viitna puhkekeskuses õpilaste teadusliku ühingu Viitnalaager, mida veab eest Eesti Teadusagentuur. Kolm päeva kestev üritus on mõeldud eeskätt gümnaasiumi õpilastele. Tänavuse seminari teema on stabiilsus, mida mõtestatakse erinevate valdkondade kontekstis: reaalia ja inseneeria, eluteadused ja eluvormid, inimolend ja ühiskond ning filosoofia ja teoloogia. Seminari täpsem programm selgub peale jaanipäeva.

11.–12. augustil toimub haridustehnoloogide suvekool “Kaugus lähendab!” Esimesel päeva toimub tegevus Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue majas (Tallinn, Vana-Kalamaja 9) ning kavas on distantsõppe kogemuste jagamine, parimad praktikate vahendamine, edasise tegevuskava planeerimine ja muud head ideed. Teisel päeval jätkub suvekool virtuaalselt veebis.

12.-13. augustil toimub Roosta Puhkekülas füüsikaõpetajate füüsikaõpetajate suvekool, kus on nii ettekandeid, arutelusid kui ka praktilisi töötube. Üritust korraldavad Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakond ja TÜ koolifüüsika keskus koostöös Eesti Tööõpetajate Seltsiga.

13.–14. augustil toimub Taevaskoja puhkekeskuses kolmas keskkonnahariduse suveakadeemia, mille fookuses on võrgustiku arendamine. Esimesel päeval viib Vabaühenduste Liit läbi praktilise koolituse „Töö liikmete ja võrgustikega“, mille raames õpitakse miks, kuidas ja milleks luua võrgustikku. Akadeemia teisel päeval on kavas kogemuste jagamise õpitoad, kus iga osaleja saab vabas vormis õpetada teistele mõnda mängu, metoodikat, tutvustada enda loodud õppematerjale või -vahendeid, jagada häid keskkonnahariduslikke elamusi, korraldada loodusretke vmt. Osalema on oodatud kõik loodus- ja keskkonnahariduse vallas tegutsevad inimesed: juhendajad, õpetajad, organisatsioonide juhid, üliõpilased, loodusgiidid ja teised. Täpsem kava ja registreerimine avaldatakse juuni lõpus Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kodulehel.

17.-18. augustil toimub Narva-Jõesuus Miks.ee suvekool, kus teaduse populariseerijad saavad kahe päeva jooksul kuulata inspireerivaid ettekandeid, suhelda ja vahetada praktilisi kogemusi. Tänavune suvekool keskendub õppimisele avatud õppekeskkondades – kohtades väljaspool kooli, kus õppimine toimub inforikkas keskkonnas ja on avatud paljudele mõjutustele. Sellisteks keskkondadeks võivad olla teaduskeskused, muuseumid ja muud haridusprogramme pakkuvad asutused, aga ka virtuaalruumid jne. Suvekooli teemade hulgas on kogemusõpe ja erinevad teaduse populariseerimise meetodid. Kavas on ka erinevaid praktilisi töötubasid ja tutvustatakse värskelt valminud materjale.
Huvilistel on võimalik suvekooli kavasse panustada enda töötoaga, mis võiks olla praktiline ning võimaldaks õues õppimist. Töötoa läbiviimise soov tuleks märkida registreerumisvormi. Suvekooli saab end kirja panna juuni lõpuni ning sel aastal saab osaleda kuni 50 inimest. Seega tasub aegsasti registreerida!

Samal ajal ehk 17.–19. augustil toimuvad Narva-Jõesuus ka informaatikaõpetajate suvepäevad, kuhu on oodatud osalema kõik praegused, endised ja tulevased informaatikaõpetajad ning nende koolitajad. Tänu IT Akadeemia toetusele on osalemine tasuta. Kaasa saab lüüa aruteludes informaatika ainekava uuenemise teemadel ja praktilistes töötubades (Chromebookide kasutamine, tüdrukute tehnoloogiaringid, küberturvalisus jne). Suvekoolis osalejad saavad TLÜ täienduskoolitusel osalemise õiendi. Registreeruda  saab  kuni 10. juulini siin.

18.-19. augustil 2020 on Pärnu Strand konverentsikeskuses eTwinningu suvekool, mille fookuses on mängustamine ning üheskoos õpitakse, mil moel seda oma tundides ning eTwinningu projektides kasutada. Samuti uuritakse lähemalt eTwinningu aasta teemat – kliima- ja keskkond. Eraldi pööratakse tähelepanu projektide kvaliteedile ning tuuakse häid näiteid Eesti parimatest eTwinningu projektidest. Suvekooli on oodatud eTwinningu projektides sel ja eelmisel õppeaastal osalenud õpetajad.

Erinevad piirangud ürituste korraldamisel on mõjutanud mitmete ürituste korraldust. Nii näiteks ei korralda TÜ teaduskool tänavu oma traditsioonilist teaduslaagrit. Siiski on nad 13.–17. juulini iga päev telgiga väljas Tartus autovabaduse puiesteel, kus noortele pakutakse nuputamisülesannete lahendamist, erinevaid mänge ja turniire. Uuri täpsemat infot Tartu linna kodulehelt.

Selleks, et suveperioodil ikka toimuks LTT valdkondlike teadushuvi üritusi, jagas Eesti Teadushuvihariduse Liit taotlusvooru raames toetust temaatiliste suvekoolide korraldamiseks. Rahastust taotleti 37 ürituse läbiviimiseks, millest osalises mahus otsustati toetada 21-te. Need saavad toimuma üle Eesti, kaasates kokku üle 450 õpilase. Suvekoolide sisu saab olema mitmekülgne: lisaks looduses matkamisele ja selle uurimisele käsitletakse ka kliimamuutuste temaatikat, ehitatakse robotkala ning miniraketti, tegeletakse programmeerimise, virtuaalreaalsuse ja ka droonidega.

Sisukat tegutsemist puhkustele vahelduseks jätkub suvesse küllaga, vähemalt LTT valdkonnas. Tuleb vaid aegsasti huvipakkuvatele üritustele registreeruda!

 

Tasub meeles pidada, et suviste ürituste korraldamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra järgseid piiranguid ja muid seadusest tulenevaid nõuded noortele suunatud laagrite korraldamisel.

Tekst: Sven Paulus
Foto: Unsplash

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?