Raketiga teadustaevasse

fotod: Alis Mäesalu, Vesilind

Tekst: Ene Veiksaar, fotod: Alis Mäesalu, Vesilind

Mais jõudis lõpule populaarse teadust populariseeriva saatesarja Rakett69 9. hooaeg. Ka sellel hooajal oli peaauhinnaks Eesti Teadusagentuuri poolt välja pandud 10 000 euro suurune teadusstipendium ning traditsiooniliselt pääsevad esikolmikusse jõudnud võistlejad sisseastumiskatseteta õppima Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli. 

9. hooajale panid õla alla mitmed ettevõtted. Suurim toetaja oli Eesti Energia ning täiendavalt panustasid Cybernetica, Päästeamet, Empower, Graanul Invest, Nevercode ja Milrem.

Suurim toetaja Eesti Energia

Eesti Energia eesmärk saate toetamisel on äratada noortes huvi energeetika valdkonna vastu ja tutvustada energia tootmise erinevaid tahke. Ettevõtte partnerturundusjuht Janika Jaago sõnul on Eesti Energia „Rakett69“ suurtoetaja esimest aastat ning Eesti Teadusagentuuriga on sõlmitud saate tootmiseks nelja-aastase toetusleping. „Varem on meie panus olnud tagasihoidlikum ja piirdunud eriauhindadega saates osalejatele. Teadusagentuuriga seob Eesti Energiat pikem koostöö, lisaks „Raketile“ oleme näiteks toetanud õpilaste teadustööde festivali,“ räägib Jaago. Ta lisab, et energeetika valdkond areneb kiiresti ning selleks, et ajaga kaasas käia, vajame aina rohkem nutikaid insenere ja teisi tehniliste teadmistega töötajaid“.

Soovime aidata kaasa teaduse populariseerimisele ning seeläbi kasvatada õpilaste arvu, kes valivad edasi õppimiseks mõne insenertehnilise eriala. „See on sihtrühm, keda ootame endale praktikale ning hiljem ka tööle. Igal aastal võtab Eesti Energia vastu üle 200 praktikandi ning iga kümnes uus töötaja, kes energiarahva perega liitub, on meil varem praktikal käinud,“ ütleb Janika Jaago.

Eesti Energia toetab saadet kahel moel, aidates katta saate tootmiskulusid ning pannes välja auhindu võistlejatele. Tänavune eriauhind on praktikakoht Eesti Energias saate finalistidele ning kinkekott kõikidele finaalsaates osalenud noortele.

Praktika Milremis

Tänavusest hooajast panustab saatesse ka Milrem. Toetatakse nii saadete tegemist kui ka kaks Milremi töötajat, Mart Noorma ja Heli Lukner osalevad saate kohtunikena. 

„Milrem on Eesti ettevõte ja soovib ka Eestis areneda. Selleks on oluline, et Eestis oleks nii praegu kui ka järgnevatel aastatel tarku inimesi, kes oskavad lahendada füüsikalisi probleeme,“ selgitab ettevõtte teadus- ja arendusdirektor Mart Noorma. Rakett69 motiveerib tema sõnul noori reaalteadusi õppima. „See on selgelt kogu Eesti teaduspõhise tööstuse huvides ning toetab seega ka Milremi pikaajaliste plaanide elluviimist,“ lisab Noorma.

Eelmise saatehooaja võitja Kadi Siigur töötas kaks kuud Milremi Tartu osakonnas ja aitas läbi viia eeluuringut Milremi toodete kasutamisvõimaluste kohta tsiviilvaldkonnas. Tegemist on kaitsetööstusettevõttega. „Kadi täitis talle antud ülesanded eeskujulikult ning ta on alati tagasi oodatud,“ rõõmustab Mart Noorma asjaliku praktikandi üle.

Mulluse võitja Kadi Siiguri praktika ja Rakett69 muljed

Kadri Siigur

„Töötasin Milremis tsiviilprojektide juures. Peamiselt oli minu ülesandeks otsida ja analüüsida (koostada tabeleid, graafikuid jne) infot masina potentsiaalsete kasutusvaldkondade kohta, anda ülevaadet valdkonna statistikast ning ülevaadet ka sellest, kas ja mis määral töid juba automatiseeritakse ning miks just Milremi masin oleks kasulik. Praktika lõpuks valmis umbes 75-leheküljeline ülevaade masina kasutusest tsiviilvaldkonnast, mille plaanin sel suvel ka oma kooli uurimistööna ära kaitsta“ räägib Kadi.

Praegu võtab Kadi peamise aja ära kool, Hugo Treffneri Gümnaasiumis on tal käsil 11.klass. Kooli kõrvalt tegeleb ta kõige enam aga muusikaga. „Mängin erinevaid pille, laulan ja karjun. See tähendab, et tegelen nii klassikalise laulu kui ka nö koleda kisamisega,“ naerab Kadi.

Väga kindlaid tulevikuplaane neiul veel ei ole, aga kindlasti jääb ta reaalteaduste juurde, hakates ülikoolis õppima matemaatikat ja/või informaatikat, sest need põhinevad puhtal loogikal.

Rakett69s osalemine oli Kadi sõnul tõeliselt võimas kogemus. „See andis juurde enesekindlust ja usku, et ma vist ikkagi millegagi suudan hakkama saada, samuti ka pingetaluvust. Minu meelest on see saade ideaalne võimalus end tõestada ja proovile panna, mistõttu ei vahetaks ma seda kogemust kindlasti millegi vastu“.

Loo valmimist toetas teadus- ja tehnoloogipakt. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja  infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.

Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga. 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?