Selgusid õpilaste teadusfestivalile pääsenud algklassiõpilaste uurimistööd!

Algklassid ÕTFil
Tekst: Ene Veiksaar, fotod: Sven Tupits

15. märtsiks selgusid Õpilaste teadusfestivalil (ÕTF) osalevad algkoolide projektid. Kokku esitati 42 taotlust ja 25 neist pääseb festivalile, mis toimub Tartus, ERMis 16.-17. aprillil.

Õpilaste teadusfestivali projektijuht Margit Lehise sõnul oli huvi eelmise aastaga võrreldes suurem ja taotlusi esitati rohkem. Kõige enam oli loodusteadusi puudutavaid uurimistöid. Samas tuli konkursile päris palju ka sotsiaalvaldkonna alaseid töid, milles õpilased uurisid oma eakaaslaste või koduste harjumusi.

„Hinnati uurimusliku osa olemasolu ning teema uudsust ja põnevust, mille põhjal tegi hindamiskomisjon otsuse, kas töö võiks osaleda teadusfestivalil või mitte. Need olid peamised valikukriteeriumid,“ selgitas Margit Lehis. „Kui lapsed ise tundsid, et uuritav teema neid huvitab ja haarab, siis tuli töö reeglina ka hästi välja“.

Kõige rohkem taotlusi tuli Tartu maakonnast ja Harjumaalt, millele järgnesid Valgamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Järvamaa jt.Algklassid ÕTFil

Algklassides tehakse päris palju erinevaid projekte, mis järgivad lihtsustatud uurimismetoodikat. Konkurss sai viis aastat tagasi ellu kutsutud selleks, et ka nooremal kooliastmel  oleks väljund. „Teine oluline aspekt on järelkasvu teema, et valmistada õpilasi ette uurimuslike töödega hakkama saama. Kui algklassis alustada uurimusliku õppe kui protsessi tutvustamise ja harjutamisega, siis on põhikooli lõpus ja gümnaasiumis lihtsam nõutavaid töid läbi viia,“ selgitas Lehis.

Suure festivali väike mudel Elvas

Elva Gümnaasiumi miniteaduskooli juhendaja Külli Korol on korduvalt käinud ÕTF-il ka algklasside teadustöödega ja 2018. aastal sai miniteaduskool teaduse populariseerimise riikliku preemia. Miniteaduskooli alla on koondunud loodusringid, uurimistööd ja katseprojektid, mida teevad kõik lapsed 1.-3 klassini. Igast klassist valitakse välja kolm paremat, mis pääsevad Elva Gümnaasiumi kodusele miniteadusfestivalile, mis on suure teadusfestivali väike mudel.

„Mina käisin esimest korda oma õpilastega ÕTF-il neli aastat tagasi. Esimene kogemus meeldis ääretult nii mulle kui lastele ja pärast seda tahtsin ma ka meie kooli sisse tuua samasuguse teadusfestivali,“ räägib Külli Korol. „Kõik on täpselt nii nagu suurel festivalil, eksponendid on oma laudade taga, on olemas teadusala ja töötubade ala, toimuvad esitlused. Parimad saavad preemiareisi, mis on lastele stiimuliks. Oleme käinud Tallinnas ja Lõuna Eestis (Piusas, Taevaskojas) ja need on ääretult toredad ettevõtmised.“

Lapsed teevad uurimistöid esimesest klassist alates. Näiteks  meeldib neile uurida loomi, mida nad ka loodusõpetuse tunnis teevad. Riiklikule konkursile tegid Elva lapsed tänavu  uurimistöö „Väänikute mõjutamise vahendid eelmisel sajandil ja praegu“. Algklassid ÕTFilÜks lastest uuris kodus vanemaid ja vanavanemaid ning teisi sugulasi. Teine tütarlaps võttis ette tänapäevased meetodid, uurides klassikaaslastelt, kuidas lapsi karistatakse. Seejärel pandi kõik kasvatusmeetodid kirja. „Mu isiklik kommentaar kõrvalt vaadates on, et vanasti need paar sirakat üle küüru oli palju kergem karistus kui tänapäeval: kolm nädalat koduaresti, võetakse ära nutiseadmed või arvuti, pangakaart on viimane mõjutusvahend – oh seda hiina piina!“ ütleb õpetaja Korol.

Ta meenutab ka toredat lugu möödunud aastast, kui rääkis tunnis lastele, et tindiseentest saab tinti. „Üks poiss põrutas tööõpetuse tunnist minema ja läks seeni korjama. Ja siis tema muudkui uuris neid… Ema pildistas järjest üles kõik etapid, kuidas poiss seeni uuris – kust tint tuli ja kuidas sellega kirjutada sai. See töö oli üks, millega me eelmisel aastal ka festivalil väljas olime. Teine töö oli kompimismeele uurimine – kummad paremini kombivad, kas poisid või tüdrukud. See oli meil üsna võidukas töö. Lastele meeldib selliseid asju teha,“ räägib juhendaja.

Teadusfestivali kasutegur

Koolipere poolt vaadatuna toob Külli Korol kasuteguritena välja kolm aspekti. „Kõigepealt neile lastele, kes ÕTF-il osalevad on see suur asi, et laps saab olla üks sellest suurest melust. See on niivõrd võimas üritus. Kõik meie esinejad, kes seal on käinud, tahavad sinna tagasi minna. Teine on kasutegur õpilastele, kes lähevad vaatama. Nad saavad sellest osa, näevad, mis toimub. Ja meie enda poolt see, kuidas me oma koolis ÕTF-il saadud kogemust rakendame – teeme järele minivariandi. See suur festival on väga suur elamus. Eelmisel aastal käis mu kolleeg kahe suure bussitäie teismelistega ja nad kõik olid väga vaimustatud. Noored tegid kaasa kõik töötoad, ehitasid ja meisterdasid. See on ju tohutu silmaringi laiendamine, väga arendav ja pärast saab koolitundides arutada ning reaalse eluga seoseid tõmmata“.

Vaata täisnimekirja ÕTFil osalevatest algklasside projektidest siit.

Õpilaste teadusfestival

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?