Sooviksid läbi viia teadushuviringi, aga ei tea kuidas alustada?

miks.ee teaduspäev 2017

Loodusteaduste ja -tehnika valdkonna huviringide mitmekesisus on kõige väiksem huvihariduses ja -tegevuses. Selleks, et anda ideid ja lihtsustada uute teadushuviringide käivitamist on loodud üheksa näidisõppekava, mis on abimaterjaliks erinevate teadushuviringide läbiviimiseks. Sealt leiate nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilised juhised huviringi tegemiseks.

miks.ee teaduspäev 2017

Näidisõppekavad on loodud erinevate loodusringide kohta nagu geoloogiaga või elusloodusega tegelemine 1.- 6. klassini. Kosmoseringideks saate mõtteid kahest näidisest „Uurime Universumi“ või „Astronoomia akadeemia“. Algklasside õpilastega katsetamiseks on võimalik leida mõtteid näidisest „Igapäevane teadus lastele“. Tehnikavaldkonnast huvitatutele on SPARK MakerLabi tegijatelt ideed inseneeria huviringiks ja Pernova hariduskeskus jagab oma ideid audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks.

Enamus näidisõppekavad on 210 tunnise mahuga, mis on jaotatud kolmele õppeaastale. Samuti on erinevad võimalused 1.-3. klassile; 4.-6.klassile või 7.-9.klassile.

Õppekavad saavad kättesaadavaks septembrikuus lingilt:
http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/teamepluss/teadushuviharidus/

 

Lisaks, kes soovib oma teadushuviringi kohta infot levitada või siis teisalt, leida ringi, saab vaadata siia: https://huviring.ee/

 

Info õppekavade kohta:
Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, tel (+372) 7300378, e-post: katrin.saart@etag.ee

Fotod: Viorica Bordei

Näidisõppekavade teostamist toetatakse Euroopa Regionaalfondi TeaMe + toetuse andmise tingimuste raames. TeaMe+ eesmärgiks on positiivse ühiskondliku fooni loomine LTT valdkonnas õppimisele ja töötamisele ning noorte huvide mõjutamine.

 

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?