Tallinna Tehnikaülikool hakkab õpetama roheinnovatsiooni insenere

roheinnovatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia ning meresüsteemide instituudid kutsuvad õppima uuendatud õppekavale, mis hakkab koolitama merekeskkonna, kliima, maapõue ja mineraaltoormete eksperte. Bakalaureuseõppekava nimi on „Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad“.

Uuendatud õppekava programmijuhi, geoloogia instituudi vanemteadur Leeli Amoni sõnul tingisid õppekava väljatöötamise muutunud ootused nii ühiskonnas kui ka tööturul. “Meil ja meie majandusel seisavad ees mitmed suured väljakutsed, mis on seotud planeedi muutuva keskkonna ja piiratud ressurssidega. Vajame eksperte, kes tunnevad hästi loodust ja seal toimuvaid muutusi ning suudavad leida probleemidele nutikaid lahendusi andmeteaduse ja kaasaegse tehnoloogia abil. Seetõttu ühendab uuest õppehooajast alustav õppekava loodusteadused, inseneeria ja IT,” selgitas Amon.

“Selle eriala üliõpilastel on suur valikuvabadus oma õpingute ning tuleviku kujundamisel. Õppetöös on rohkelt praktikume ja probleemõpet, mis tutvustavad kõiki Maa süsteeme maapõuest ookeani ja atmosfäärini. Lisaks on oluline roll inseneriõppel ja digipädevuste arendamisel, näiteks  modelleerimine, suurandmete analüüs ja masinõppe rakendused. Eriala lõpetajatest võivad saada roheinnovatsiooni- ja maapõueinsenerid, kliimateadlased, mereuurijad, geoloogid, andmeanalüütikud või mõned teised tuleviku ühiskonna nõudmistele vastavad spetsialistid,” rääkis Amon lisades, et lõpetajad saavad töötada Eestis ja ka piiri taga rahvusvahelistes ettevõtetes ja organisatsioonides.

geoloogia

Alustava õppekavaga saab lähemalt tutvuda 1. märtsil TalTechi lahtiste uste päeval. Sisseastumishuvilised noored  saavad tutvuda  Maa metalse tuumaga, uurida mineraale maakoores ja ookeanis ning teha virtuaalne retk maapõue. Noored on oodatud töötubadesse ja loengutesse. Okeanograafiat tutvustab töötuba “Aita puhastada Läänemerd mikroplasti prügist”, toormemajanduse põhitõdedest saab aga teadmisi töötoas “Kaevandame šokolaadi”. Kõigil neil, kes registreerisid end töötuppa  “Kus on rohkem väärismetalle: euros või kopikas? Katsed laboris”, saavad määrata operatiivselt erinevate objektide keemilist koostist. Avatud uste päev algab TalTechi peamajas 1. märtsil kell 10.

 

TalTechi geoloogia instituut kuulub loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja tehnoloogia ning koolitab maapõuespetsialiste ja mäeinsenere. Instituudi teadlaste uurimisvaldkondadeks on mineviku kliima- ja keskkonnamuutused, maapõueressursid nii Eestis kui ka maailmas ja nende kasutamise tehnoloogiad.

 

Lisainfo ja küsimused:
Leeli Amon
TalTechi geoloogia instituut
Maapõueressursside õppekava programmijuht
leeli.amon@taltech.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?