Tallinna Tehnikaülikooli osalusel valmib üleeuroopaline tehisintellekti õppeportaal

tehisintellekt

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna arukate süsteemide keskus osaleb koos Euroopa riikide partneritega tehisintellekti (AI) koolitusplatvormi „FUTURIA“ loomisel, et muuta AI tuttavaks ka inimestele, kes sellest seni midagi ei tea. 

Professor Eduard Petlenkovi sõnul on koolitusplatvorm mõeldud eelkõige kõrgkoolide tudengitele, kuid ettevõtmise suurem eesmärk on „viia“ tehisintellekt (AI) ka muudesse kõrghariduse valdkondadesse, kus sellega igapäevaselt kokku ei puututa. Samuti on soov tugevdada inimeste tehisintellekti (AI) ristkasutuse oskusi kaasava sisu abil.

„Püüame sellega täita praegusi lünki ülikooliõpilaste tehisintellektialases koolituses kogu Euroopas, pidades silmas olemasolevat nõudlust spetsialistide järele, mis järgmisel kümnendil jätkuvalt kasvab,” selgitab professor Petlenkov, kes on ühtlasi selle projekti koordinaator Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kuidas õpetada aga humanitaarerialade inimesi, kellel seni kokkupuude AI-ga puudub? „Tehisintellekti rakendatakse tänapäeval väga erinevates valdkondades ja see on juba muutumas käepäraseks töövahendiks. Ülikoolide AI-alased õppeprogrammid on enamasti suunatud arvutiteadlastele. Samas teiste erialade inimesi tuleb õpetada targalt ja asjakohaselt kasutada olemasolevaid vahendeid,“ rõhutab professor.

Esimesena valmivad projekti raames platvormi mitmekeelne veebileht ja väljatöötamisel on AI kursuste õppekavad. Veebisait on kavas avada juba 2022. aasta lõpuks.

Koolitusplatvorm valmib Erasmus+ ‘TSAAI’ (Transversal Skills in Applied Artificial Intelligence) projekti raames, mida koordineerib Hispaania Malaga ülikool ja kus osalevad lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile ka Saksamaa Offenburgi rakenduskõrgkool, Sloveenia Jožef Stefani instituut ja IPS, Põhja-Makedoonia Balkani rahvusvaheline ülikool ja Horvaatia Rijeka ülikool. „FUTURIA“ rakendamise projekt kestab kolm aastat ja läheb maksma 370 000 eurot. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

“TSAAI” on Erasmus + KA2 programmi projekt “Partnerlused koostööks” kategoorias “Kõrgharidus”, mille peamine eesmärk on kultuuridevahelise koostöö ja mõistmise süvendamine ning riikidevaheliste sidemete tihendamine.

 

Lisainfo: professor Eduard Petlenkov (eduard.petlenkov@taltech.ee; tel 56622694), Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna arukate süsteemide keskuse juht 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?