TalTechi vilistlased võitlevad uue stipendiumiga inseneride puuduse vastu

Pilt

Inseneriteaduskonna vilistlased lõid uue stipendiumifondi, et toetada tudengeid, kes oma vabast ajast ja kohusetundest erinevate vabatahtlike tegevustega eriala populariseerivad.

„Valdkonna atraktiivsuse tõstmine võiks kaasa aidata inseneridepuuduse vähendamisele, samuti tõsta lõpetajate ja sisseastujate arvu,“ sõnas fondi eestvedaja, tehnikaülikooli vilistlane Erik Teder.

Stipendiumi suuruseks on sel aastal 1500 eurot. „Soovime inseneritudengeid toetada, et nad saaksid pühendada õpingutele ega peaks kooli kõrvalt tööl käima, kuna see toob tihti kaasa õppetulemuste languse, õpingute venimise või hoopiski poolelijäämise,“ selgitas Teder.

Tederi sõnul ajendas teda fondi looma paljude vilistlaste soov inseneeriat populariseerida. Kuna vilistlastel endil on keeruline aega leida, et valdkonna atraktiivsust suurendada, tekkiski idee koguda annetusi, et toetada aktiivseid tudengeid.

Tema sõnul ajendas teda fondi looma paljude vilistlaste soov inseneeriat populariseerida. Kuna vilistlastel endil on keeruline aega leida, et valdkonna atraktiivsust suurendada, tekkiski idee koguda annetusi, et toetada aktiivseid tudengeid.

Fondi algatajad loodavad, et saavad stipendiumiga tunnustada võimalikult paljusid tublisid tudengeid. Selleks oleks vaja aga kokku saada mitme stipendiumi suurune summa. “Iga annetus ja toetus on suureks abiks, sest väikestest summadest saavad kokku suuremad ning seeläbi saame stipendiume välja anda rohkematele tudengitele. Ootame kõigi heade inimeste ja ettevõtete abi, kes peavad Eesti inseneriharidust tähtsaks, soovivad kaasa aidata selle populariseerimisse ja toetada tulevasi tippinsenere,” sõnasTeder. 

Lisainfo TalTechi kodulehel.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?