Tartu observatoorium ootab õpilasi külla

SpaceX

Tekst: Madli Leikop, päisefoto: Pixabay

Tartu observatooriumi külastuskeskus Tõraveres pakub aktiivõppeprogramme gümnaasiumi- ja põhikooliastmele, aga kui kosmose ja astronoomia vastu tunneks huvi 1. klass või isegi lasteaiarühm, püütaks neilegi sobiv ekskursioon või teemakäsitlus leida. Ehkki tavatu see natuke oleks.

 „Inseneeria, tehnoloogia, astronoomia ja nendega seotud alad on meie tulevik. Võib juhtuda, et ühel hetkel tuleb inimkonnal Maalt lahkuda, sest maavarad saavad otsa ja me lihtsalt ei mahu Maale ära. Teemad, millega meie siin observatooriumis tegeleme, on lahedad, ja loodame, et väga kasulikud kogu inimkonnale,“ ütleb külastuskeskuse arendusjuht Tanel Liira vastuseks arvamusele, et observatooriumis käimata saaks koolis hakkama. „Kui ka kaks-kolm noort kõigist nendest, kellele me astronoomiat populariseerime, lõpuks sellesse valdkonda tööle lähevad, on see tänuväärt töö olnud. Võibolla on just nemad tulevased Mart Noormad ja Stephen Hawkingud.“

Tartu observatooriumi väljapanek ÕTFil

Tanel Liira töötas pikka aega füüsikaõpetajana, annab praegugi Nõo Reaalgümnaasiumis natuke füüsikatunde. „Koolis me piirame ennast õppekavadega, samas teadus areneb väga kiiresti. Olin koolisüsteemis aastatega ära unustanud, kui palju põnevat on meie ümber, mida kõike saab õpilastele näidata ja rääkida. Kui õpetajad tulevad oma klassiga Tartu observatooriumisse, siis mitte üks marakratt ei jää bussi, kõik löövad kaasa! Õppekäik observatooriumis on teistmoodi, see on lahe. Võibolla ei jää neile meelde uued teadmised, aga kindlasti jääb meelde õhkkond, meeleolu, aura. Ja võibolla see marakratt poiss võtab kunagi oma tüdruku käekõrvale ja näitab talle tähistaevast Suurt Vankrit ja Põhjanaela. See ongi eesmärk, et noortel silmad säraksid,“ kõneleb Tanel Liira tõeliselt innustunult.

„Inseneeria, tehnoloogia, astronoomia ja nendega seotud alad on meie tulevik.”

Observatoorium, kosmos, astronoomia, satelliidid – see kõik kõlab atraktiivselt, natuke romantiliselt. Kas õpilased saavad aimu, et selle taga on tõsine teadus? „Anname laste küsimustele tõepäraseid vastuseid. Aga see kõik on põnev ka! Meie teadlased teevad rahvusvaheliselt tunnustatud tööd. Mitte ainult satelliitide ülessaatmisel, mida kõige rohkem teatakse. Eesti teadlased räägivad kaasa ka teistel astronoomiateemadel: tumeaine uurimine, kärgstruktuurid jms,“ ütleb Tanel Liira. „Meil on innustunud teaduse  populariseerijad, kes hea meelega lastega suhtlevad. Peaasi, et endal on huvi tulla. Ja meie juures saab teha uurimistöid, meie teadlaste juhendatud õpilased on jõudnud õpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

Eva-Liisa Ojaveer ÕTFil

Ja observatooriumis ON põnev. Nii põhikoolile kui gümnaasiumile pakutakse 5-tunniseid aktiivõppeprogramme astronoomia, kaugseire, kosmosetehnoloogia või satelliitide valdkonna lähemaks tundmaõppimiseks. Õppeprogramm läbitakse ühe koolipäeva raames Tõraveres, kus õpilastega tegelevad observatooriumi töötajad. Programm tõstab õpilase teadlikkust nendest valdkondadest, areneb rühmatöö, esinemise ja võõras keskkonnas töötamise oskus.

Murekohana toob Tanel Liira välja, et kaugemal asuvatel koolidel on keeruline observatooriumisse jõuda ja keskus otsib igasuguseid võimalusi, kuidas observatooriumi külastus klassidele soodsamaks muuta ja astronoomiateemad kooli viia. „Meie juures Tõraveres käivad koolid ja klassid kõikjalt Eestist, aga üle-eestilisust jääb vähemaks, sest toetused õppekäikudele vähenevad. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab praegu osaliselt, järgmisel aastal väheneb ka sõiduraha toetus. On üsna tõenäoline, et meie juurde mõne aja pärast tullaksegi üksnes Tartust ja Tartumaalt,“ sõnas Tanel Liira.

„Aastas käib Tartu observatooriumis ekskursioonil või aktiivõppeprogrammides 4000 kuni 6000 õpilast. Oleme südameasjaks võtnud, et veebruar on igal aastal tähekuu, kus kõik ekskursioonid ja programmid on poole hinnaga. Katsume korraldusliku poole pealt koole igati aidata.“ Tanel Liira märkis ka Eesti Teadusagentuuri toetust teaduse populariseerimise programmi raames, tänavu muinasjuturaamatu, lauamängude ja arvutimängude tegemiseks. „Loodame, et need saavad varsti valmis ja jõuavad lasteaedadesse ja koolidesse, 1. klasside õpilasteni,“ sõnas Liira.

Kui observatooriumisse siiski ei jõua, saab observatooriumi kooli kutsuda. Teadlased käivad koolides esinemas, töötube tehakse, näituse saab üles panna. „Meil on kaks tasuta rändnäitust, mis koosnevad roll-upidest, postritest ja õppefilmidest. Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga valmis interaktiivne rändnäitus „Kosmosetehnoloogia meie igapäevaelus!“ ja KIK toel valminud näitusel „Tere Maa!“ tutvustatakse kaasaegse kosmosetehnoloogia rakendusi – satelliitkaugseiret. Näitustega on lisaks kaasas töölehed,“ selgitas Liira.

12. mail täieneb observatooriumi külastuskeskus veel ühe võimalusega: avatakse õueala ehk kosmoseteemaline atraktsioonide park „Nähtamatu nägemine, tundmatu tundmine“. Avamisel jagub tegevust jagub kogu perele kella ühest kuni kella neljani. Täpse kava leiab külastuskeskuse kodulehelt https://kylastuskeskus.to.ee/est

 

Tartu observatoorium on teadus- ja tehnoloogipakti partner. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.
Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.
Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?