Teadus Vikipeediasse!

vikipeedia

Võimalus oma kooli- või uurimistöö eest tasu saada: parimate teadusteemaliste Vikipeedia artiklite kirjutajate vahel läheb jagamisele 4000 eurot.

Vikipeediasse artikli tegemine on hea võimalus laiemalt tutvustada oma uurimistulemusi ja sel moel teemat populariseerida ning terminoloogiat arendada, kuna Vikipeedia on väga populaarne: 2021. aastal külastati näiteks eestikeelset Vikipeediat üle saja miljoni korra. Kui õpilased või muud huvilised mõnele küsimusele veebiotsinguga vastust otsivad, siis on sageli just Vikipeedia artikkel üks esimesi, mida nad näevad.

Vikiartikkel on sisuliselt nagu teaduskirjanduse ülevaade või teadusuuringutel põhinev lühireferaat, ainult lugejaskond on laiem ja materjal on vabalt kättesaadav ning seega on oluline enam rõhku panna üldarusaadavusele.

Võistluse ühe korraldaja, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia kommunikatsioonijuhi Marju Raju sõnul on Vikipeedia tõsiseltvõetav töövahend nii teadlasele kui ka laiatarbe-platvorm, mille kaudu teadust populariseerida. Kui tavapärased veebilehed plingivad reklaami, siis Vikipeedia lakooniline kujundus ei sisalda tähelepanu kõrvalejuhtivat infot, vaid toetab keskendumist sisule. Oma referaadi või muu õpingute käigus tehtud töö tulemuste avaldamine Vikipeedias annab näiteks tudengitele hea võimaluse harjutada publitseerimist turvalises ja toetavas keskkonnas.

Kampaania on osaliselt seotud üle aasta Vikipeedias toimuva teadusfoto võistlusega, mille eesmärk on üsna sarnane, kuid mis keskendub just visuaalsele poolele ehk sellele, mil viisil teadlased maailma näevad. “Teadus Vikipeediasse” konkursiga soovitakse tuua visuaalse materjali kõrvale ka sisulisemat poolt artiklite näol.

Eestikeelse teaduse populariseerimiseks ja eesti teaduskeele edendamiseks läbiviidavat artiklikonkurssi korraldavad Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuur ja Wikimedia Eesti. Vaata lähemalt Vikipeediast!

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?