Teaduskooli e-kursused alustavad taas

Pilt 1

Autor: John Schnobrich, Unsplash

Õpilased 7.–12. klassidest on väga oodatud osalema Tartu Ülikooli teaduskooli e-kursustel. Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas, mis loob võimaluse omandada uusi teadmisi endale sobival ajal ja meelepärases kohas. Kursustel osalemine arendab õpilaste ajaplaneerimise oskust ja annab iseseisva õppimise kogemuse, mis edasiste õpingute käigus kahtlemata kasuks tuleb.

Kooliprogrammi süvendavate e-kursuste läbimine annab suure eelise ainevõistlusteks ettevalmistumisel. Edukate tulemuste, diplomite ja medaliteni jõudmine nõuab kõrgel tasemel teadmisi, mille omandamisel tuleb kasuks võistlusteks ettevalmistavate e-kursuste läbimine. Palju põnevat leidub ka õpilastele, kes soovivad lihtsalt enda lemmikõppeaines silmaringi avardada või kooliprogrammiväliselt midagi uut teada saada. Eri suunitlustena on ühtlasi ära märgitud interdistsiplinaarsed kursused ja gümnaasiumi valikkursused.

Veebipõhine õpe ei tähenda ainult arvutis istumist, mitmel juhul on õppetöösse kaasatud ka praktilised tegevused. Näiteks on teaduskooli kursuste seas juba mitmeid aastaid populaarsust kogunud praktilise kodukeemia e-kursused, mille eesmärgiks on arendada õpilaste oskusi juhendi abil iseseisvalt eksperimentaalseid töid läbi viia. Selleks vajalikud vahendid toimetatakse osalejatele üle Eesti kätte ja kodus katsetamine saabki alata.

Pilt 2
Graafik: erakogu/Tartu Ülikooli teaduskool

Huvi midagi omal käel juurde õppida on noortel suur. Seda tõestab möödunud õppeaasta, mil teaduskooli e-kursustel oli osaluskordi lausa 2124. Kokku registreeruti 257 Eesti koolist. Õppureid on kõigist maakondadest, Hiiumaalt osales näiteks viis kooli. Välisriikidest osaleti 14 õppeasutusest, kõige kaugemalt osaleti USA-st ja Türgist. Teises ajavööndis elamine õppetööd ei sega, kuna e-kursustel kellaajalisi kohtumisi ei toimu.

Loodusteadustest küberõppeni

Valikus on ligi 50 e-kursust bioloogia ja meditsiini, füüsika ja astronoomia, humanitaaria, informaatika, keemia, loodusteaduste, matemaatika ning sotsiaalia valdkondadest. Suur osa kursustest on tunnustatud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri poolt e-kursuse kvaliteedimärgiga. Kursused on jaotunud sügis- ja kevadpoolaasta peale: neist valdava osa õppetöö algab oktoobris ja registreeruda saab kursuse alguskuupäevani või kuni kohti jätkub. Jaanuaris alustavatele kursustele registreerumine kestab uue aasta alguseni.

Uued tegijad

Tänavu on nimistusse lisandunud kolm uut kursust loodusteaduste sõpradele. 7.–12. klassi õpilastel on võimalik keskkonnaalaste teadmiste avardamiseks ja kinnistamiseks või ees ootava uurimistöö teema leidmiseks osaleda GLOBE Eesti poolt korraldatav kursusel „Maa kui süsteem“. Põhikoolide õpilased saavad inimese anatoomia ja füsioloogia kohta lähemalt uurida kursusel „Inimkeha ABC“. 7. ja 8. klassi astuvad noored on oodatud nuputama „Loodusteadlike ülesannete lahendamise“ kursusel.

Õpetajatele pakume kontaktõpet

Õpetajad, haridustehnoloogid ja noorsootöötajad saavad uue õppeaasta alguses tutvuda uudse küberõppekeskkonnaga. Üle Eesti toimuvad tasuta koolituspäevad on huvilistele suurepärane võimalus oma teadmiste ja oskuste täiustamiseks. Veebipõhise keskkonna eesmärgiks on aidata koolitada tulevasi kübereksperte, pakkudes mängulist iseõppevõimalust küberturvalisusest huvitatutele. Loe lähemalt ja registreeru.

Oktoobris ja novembris toimub kolmepäevane koolitus „Teadushuviringi juhendamine“. Kokku saadakse 20. ja 21. oktoobril ning 17. novembril. Loe lähemalt ja registreeru.

Kes teeb, see jõuab!

Valiku tegemisel ei pea piirduma ühe e-kursusega. Näiteks valis möödunud õppeaastal endale kaks e-kursust 218 õpilast ja kolm e-kursust 80 õpilast. Eraldi väärib ära märkimist endale seitse e-kursust valinud ja need kõik edukalt läbinud koolinoor. Seega, koolitöö kõrvale mõne e-kursuse valimine on igati jõukohane – tarvis on ainult huvi ja pealehakkamist!

Kuigi kogu kursuse vältel on osalejatele tagatud juhendaja tugi, eeldab õpe palju iseseisvat tööd – arvestada tuleb õppejõudude seatud tähtaegadega, mis omakorda arendab õpilaste ajaplaneerimise oskust. Gümnaasiumidel on võimalik teaduskooli kursusi arvestada valikainetena. Osa kursusi annab Tartu Ülikooli kandideerimisel lisapunkte.

Teaduskooli e-kursused on huvitavad, kõik materjalid on Moodles olemas ja õppejõud annavad individuaalset tagasisidet.

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?