Teeviit kutsub üles koolinoori osalema “Koos suudame” konkursil

Pilt

Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos meeskonnana proovile panna ja mõelda oma kohaliku kogukonna või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas koos oma meeskonnaga ning kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.

Konkursile esitatud projektid võivad sündida nii formaalse kui mitteformaalse õppe raames koolis ja/või noortekeskustes. Eriti ootame projekte, mis on valminud ainetevahelise lõimingu, projektipõhise õppe, loovtööde, uurimustööde, ettevõtlusõppe, maailmahariduse, kogukonnapraktika kontekstis.

Ootame Sind ja Sinu meeskonda osalema:

  • Kui oled 7.-12. klassi õpilane;
  • Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
  • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada nendele probleemidele lahenduste leidmisel;
  • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi:
  • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid
  • … siis see konkurss on Sulle!

Osalema on oodatud vähemalt kaheliikmelised ning maksimaalselt kümneliikmelised meeskonnad 7.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. 

Rohkem infot leiad Teeviida kodulehelt

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?