Transpordiamet ja Eesti Maanteemuuseum kutsuvad tegema liiklusohutuse teemalisi loov- ja uurimistöid

liiklusohutus

Eesti Maanteemuuseum koostoos Transpordiameti ohutuse ja ennetustoo osakonnaga kutsuvad üles põhikooli Ill astme õpilasi koos õpetajatega pöörama tähelepanu liiklusohutusele ja kirjutama liiklusohutuse teemalisi loov- ja uurimustöid. Loovtöö kirjutamine annab võimaluse õpilastel endil uurida ja mõjutada oma koolis liiklusohutusega seonduvaid aspekte ning liikluskeskkonda või -käitumist paremaks muuta.

Kolme sisukaima loovtöö autorid saavad võimaluse oma töid tutvustada Eesti Maanteemuuseumi 2023. aasta sügisel toimuval VIII laste liikluskonverentsil. Sisukaimad tööd jõuavad ka Transpordiameti liikluskasvatus.ee kodulehele.

Loov- ja uurimustööde võimalikud teemad on leitavad Transpordiameti liikluskasvatuse kodulehel https://www.liikluskasvatus.ee/et/opetajale/2/uldhariduskool/iii-kooliaste/loovtoode-teemad

Loovtööde kirjelduse juurest leiab põhjaliku teemakeskse taustinfo, seose läbiva teemaga ,,Tervis ja ohutus” ning olemasolevate õppe- ja teabematerjalide infoLoovtoode ja uurimiseks pakutud teemade juures on välja toodud ohutuse ja ennetustoo osakonna ekspertide kontaktid, kelle poole saab nõu küsimiseks pöörduda. Vaga teretulnud on ka kõik muud iseseisvalt välja m6eldud uurimisteemad, mis seonduvad liiklusohutusega.

Korralduslik info ja loovtööde saatmine Eesti Maanteemuuseumi e-posti aadressil kerle.kadak@transpordiamet.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?