TTÜ Mektory ja koolide vastastikku kasulik koostöö

koostöölepe mektory ja viimsi valla vahel

Tekst: Madli Leikop, Fotod: Edmund Mäll

Tallinna Tehnikaülikoolil on loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) spetsialistide koolitamise eesmärgil sõlmitud koostöökokkulepped ligi 15 üldhariduskooliga. Kokkuleppeid on sõlmitud alates aastast 2007 ning kõige värskem leping allkirjastati Tallinna 21. Kooliga käesoleva aasta 10. juunil. Kuu varem, mais sai sõlmitud koostöölepe Viimsi vallaga.

Koostöölepe Mektory ja Viimsi valla vahelTTÜ Mektory Tehnoloogiakooli koordinaator Karin Käär tunneb heameelt, et aastatepikkune töö LTT populariseerimisel hakkab vilja kandma: koolid mõistavad, kui vajalik on noorte reaalne kokkupuude nende valdkondadega ja on initsiatiivi enda kätte võtnud. „Muidugi on TTÜ huvi, et noored tuleksid insenerierialasid õppima aga valdkonna vastu huvi äratama ning hoidma peaksime koos. Koolide initsiatiiv koostöölepingu sõlmimiseks on suur samm edasi. Mõlemad osapooled  mõistavad olukorra tõsidust, mis puudutab loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiaspetsialistide nappust,“ sõnas Karin Käär.

TTÜ Mektory Tehnoloogiakool toetab koole teadushuvipäevade, huviringide ja gümnaasiumiastme valikkursuste korraldamisel. Viimaste puhul aidatakse kooli-koostööpartnerit nii sisulise poole kui ka juhendajatega, kes tulevad TTÜ teaduskondadest ja instituutidest, nii akadeemilise personali kui ka kraadiõppe tudengite hulgast. „Tehnoloogiakooli roll on kokku viia huvilised spetsialistidega, luua tingimused tegevuste läbiviimiseks,“ selgitas Käär.

Gümnaasiumi jaoks pakutavate vaba-valikkursuste teemadering on lai, kõik sõltub sellest, mille vastu õpilased huvi tunnevad: inseneeria, joonestamine, mehhatroonika, maapõu, energeetika. Õppe- ja laboratoorseid töid on võimalik lisaks kooli ruumidele teha TTÜs ja Mektorys. Kõrghariduse tasemel teadmisi või erioskusi nõudvatesse laboritesse õpilasi siiski alati ei saa lubada. Peamine põhjus, miks TTÜ-ga koostööd teha soovitakse pole siiski enam vajadus laboriruumide ja moodsate seadmete järgi, kuivõrd üha rohkemates koolides on need juba olemas. Koolid on silmitsi hoopis LTT ainete õpetajate ning ringijuhendajate puudusega. „Meie käest küsitakse nõu ja abi. Kui on väga spetsiifiline teema, siis soovitakse oma ala spetsialisti ja praktikut rääkima ja selgitama. Noored tahavad saada laiapõhjalisi teadmisi. Mitmekesisus on õppeprotsessis ja koolitunnis oluline,“ sõnas Karin Käär.

Koostöölepe Mektory ja Viimsi valla vahelPõhikooli osas toetatab TTÜ Mektory Tehnoloogiakool ringitegevuste läbiviimist. „Ülikooli poolt allahindlust ei tehta, olgu huviring või valikkursus, eakohased ja praktilised teadmised on õpilastele garanteeritud,“ kinnitas Karin Käär. Näiteks Viimsi Keskkoolis (mis septembrist reorganiseeritakse Viimsi Põhikooliks) alustab uuel õppeaastal TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga koostöös kosmosetehnika huviring 7.-9. klassile ja Viimsi riigigümnaasiumis kaks valikainekursust: maapõu ja geoloogia ning inseneeria. Tallinna 21. Koolis on põhikooli vanuseastmele ettevõtlus-robootika õppesuund ja gümnaasiumile reaal- loodusainete õppesuund.

Õppetöö ja kooliväline tegevus muutub üha mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks. „Tehnoloogiakoolis on Noore Inseneri Programm ehk NIP, kus ka 21. kooli õpilased osalesid. Koolis  toimus kevadel noore inseneri päev, mille raames inseneriteaduskonnast juhendajad käisid töötube läbi viimas ja erialasid tutvustamas.. Mida rohkem saavad noored enne elukutsevalikut teada inseneri, teadlase, IT-spetsialisti, energeetiku, mehhatrooniku jt tööst, seda kindlam on noor elukutset valides ja kõrgkoolist väljalangemine sobimatute valikute tõttu võiks väheneda,“ sõnas Karin Käär.  

 

TTÜ Mektory Teaduskool on teadus- ja tehnoloogipakti partner. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja  infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.

Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga.  

 

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?