Tulevikumajad ehitame põhust, savist ja puidust

bänner

Novembri lõpp tõi kokku innovatsiooni ja puiduhuvilised Garage48 häkatonile Võru maakonda Väimelasse. Viie aasta jooksul on häkatonilt osalenud 360 inimest, kelle poolt on kokku loodud 70 erinevat prototüüpi. 

Kas oled mõelnud kuidas saaks ehitussektorit muuta rohelisemaks? 

Selle peale mõtles ja pakkus ka välja lahenduse Garage48 puiduhäkatonil osalenud ning teise koha võitnud Strawall, kelle idee on inspireeritud sajanditagusest ehitustehnikast. Nimelt on meeskond loonud kokkupandavad ja kiiresti paigaldatavad ehituspaneelid, mis on valmistatud põhust, savist ja puidust. Strawall süsteem ühendab endas vana ehitusviisi ja tehases toodetud ehitusdetailide parimad omadused. Paneelide abil on võimalik püstitada elamute majakarpe ja pakkuda kontorihoonetele süsinikneutraalseid seinasüsteeme. Lisaks renoveerida ka kortermaju moel, mis muudab ehitiste süsinikujälje praegusest oluliselt väiksemaks, kuna kasutatakse süsinikdioksiidi siduvaid ökoloogilisi materjale – puitu, põhku ja savi.

Strawalli meeskonna juht Magnus Sirelmets on ettevõtlusega tegelenud juba mitmeid aastaid ning pidevalt otsinud uuenduslikke ja innovaatilisi lahendusi. Suure osa enda professionaalsest elust on ta olnud seotud nii kütte-, jahutus- kui ka ventilatsioonisüsteemidega. “Kui sukeldusin esmakordselt põhuehituse maailma, olin selle ja põhumajade suhtes pigem skeptiline. Mida rohkem sain selle kohta teada, seda enam hakkasin nägema viise, kuidas seda saaks reaalsetes rakendustes ja laialdaselt ehitussektoris kasutada,” selgitab Magnus. Samuti võimaldab taoline süsteem leevendada kasvuhoonegaasidega seotud probleeme. 

Häkaton annab vajaliku motivatsioonilaengu

Tänaseks on Strawall loonud ehituspaneelide prototüübid, aga ka nende tootmisliini prototüübi ning osalenud mitmetel häkatonidel enda idee esitlemiseks ja väärtusliku tagasiside saamiseks. Nii Greenest Summitil kui ka Garage48 puiduhäkatonil osalemine on andnud meeskonnale positiivset tagasisidet, millele tuginedes areneb lahendus pidevalt edasi. Strawalli selleaastaseks jõulusooviks on leida võimalused oma showroomi ehitamiseks järgmise aasta alguses, et võimaldada kõikidele huvilistele tunnetust süsinikneutraalsetest materjalidest ehitatud ruumis.

Garage48

Strawalli suuremaks eesmärgiks on viia oma süsteem tasemele, et sellest kasvaks välja ehitussüsteem, mida sooviks kasutada iga ehitaja ning tellija. “Kindlasti ei jäta me enda tegemisi pooleli ning jätkame seni, kuni oleme püstitatud eesmärgid täitnud,” selgitab Magnus. Tema sõnul on Garage48 puiduhäkatonilt saadud Eesti Teadusagentuuri eriauhind hea võimalus seatud sihte koos Eesti Maaülikooliga teostada. Lisaks andis häkatonil osalemine väga vajaliku motivatsioonilaengu: “seda läheb aeg-ajalt vaja, kui asjad ei suju piisava tempoga ning kui on soov teha lahenduse arengus suur samm,” lisas Magnus. Häkatonil saadud tutvused ja vahetu kontakt mentoritega on andnud motivatsiooni edasi tegutsemiseks. 

Eesti Teadusagentuuri eriauhinna eesmärk Garage48 puiduhäkatonil oli sütitada meeskondi välja pakkuma lahendusi, mis aitaks paremini puitu väärindada. See on osa ResTA programmist – puidu tooraine maksimaalse väärindamise võimaluste otsimine ja kõrgeima majandusliku lisandväärtuse andmine. Seejuures luuakse ka ärilisi võimalusi nii uutele kui ka olemasolevatele ettevõtetele. Loe ResTA programmi kohta lähemalt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. Ole kursis ka järgnevate Garage48 üritustega kodulehe vahendusel

 

Autor: Mare Vahtre

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?