Uue hooajaga startinud „Rakett 69“ varasemad saated on nüüd kooliprogrammides kasutatavad!

Rakett69

Tekst: Ene Veiksaar, fotod: Alis Mäesalu, Vesilind

Tanel Liira, kes töötab Tartu Observatooriumis ja Elva Gümnaasiumis, süstematiseeris ning sidus telesaate “Rakett 69” ülesannete lahendused õppeainete ainekavadega, et neis käsitletud teemasid saaks kasutada füüsikas, keemias, matemaatikas, bioloogias, tööõpetuses, elektroonikas, robootikas jm.

Kogu selle töö resultaat on saadaval E-koolikotist E-koolikotist.

17 aastat füüsikaõpetajana töötanud Tanel orienteerub õppekavas kinnisilmi, mistõttu ei olnud tal oma sõnul keeruline saateid õppekavaga siduda. „Olen “Rakett 69” saadete suur fänn, kuid ma pole kunagi selle saate meeskonda kuulunud. Olles olnud nii õpetaja klassi ees kui ka nüüd tegev huvihariduses (TÜ Tartu observatooriumis) usun, et “keskmisele” õpilasele on just selline, läbi “Rakett 69” lähenemine tulemuslikum. Olin rõõmuga valmis panustama, et muuta reaal- ja loodusainete õpetamine huvitavamaks, tuua kaasaegsed tehnoloogilised vahendid koolitundi ja pakkuda õpilastele iseavastamise ja iseõppimise rõõmu.“ 

Rakett&)Aine põnevaks muutmiseks on Taneli sõnul palju võimalusi. Sarnaselt võõrkeele rääkimisega, kus peab teadma sõnavara, on reaalainete mitmekesistamiseks õpilasetel vajalik teada valemeid või vähemalt osata neid kasutada, sest saadetes on valemitel ja loogikal väga suur roll. Samas teadmised seostatakse pärieluga!

Tanel Liira: „Sidudes “Rakett 69” saated ainekavadega ja sisestades neid e-koolikotti keskendusin kõige enam ülesannete lahendustele. Panin tähele, et palju on ühesuguseid ülesandeid, kuigi veidi erinevas võtmes. Nii julgeksingi soovitada neile noortele, kes valmistuvad saatesse minema, et tasub vaadata varasemaid hooaegu ja mitte üle mõelda. Samuti julgustan õpetajad kasutama tundides “Rakett 69” saateid ning katsetama teistsuguseid lahendusi. Need saated on ägedad ja sobivad igas eas ning erineva teadmistepagasiga noortele!“

“Rakett 69” uut hooaega ei olnud algselt üldse plaanitud. „Kuna saade oli nii populaarne ning seda saab pidada edulooks teaduse populariseerimisel, siis Eesti Teadusagentuur oli väga veendunud uue hooaja vajalikkuses. Riik tuli appi ja koos saime saatele rahastuse veel neljaks hooajaks,“ ütles saadet rahastava Eesti Teadusagentuuri TeaMe+ programmi juht Helen Biin. Suurtoetajana on lööb “Rakett 69” valmimises sel hooajal kaasa ka Eesti Energia.

Teine suurem muudatus puudutab võitjaid. Varasemalt said saate esikolmiku võistlejad valida ülikoolikoha Tartu Ülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis, kuid sellel aastal lisandus valikuvõimalusena ka Tallinna Ülikool (va BMF).

Rakett69

Uurides, kust leitakse saatesse kõik need targad lapsed, arvab Helen Biin, et need lapsed on igal pool alati olemas olnud, kuid enne “Rakett 69” saadet ei olnud neil selliseid võimalusi suurema auditooriumi ees särada. Paljudel lastel võivad olla väga head ainealased teadmised, kuid saates toob edu oskus neid päriseluga siduda. Vajalik on osata oma teadmisi kombineerida ja samuti peab loogikas olema tugev. “On väga positiivne, et lisaks ülikooli ja keskkooli õpilastele on üha enam saates osalemas ka kutsekoolide õpilasi. Ja eraldi väljatoomist väärib tõsiasi, et kaks aastat järjest on saate võitjaks olnud lausa põhikooli õpilased ehk siis noored, kes on “Rakett 69” saatesarjaga üleskasvanud, tulnud saatesse ja võitnud nii kutsekooli kui ülikooli noori,“ lisab ta.

Saatesarja populaarsus on üha enam jõudmas ka piiri taha. “Rakett 69” formaat on algupäraselt välja töötatud Eestis, kuid tänu oma atraktiivsele teostusele ja suurele menule on tootmisõiguste vastu üha enam hakatud huvi tundma ka välismaal.

 

Loo valmimist toetas teadus- ja tehnoloogipakt. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja  infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.

Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga. 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?