Vikipeedia üliõpilaste 30 h artiklivõistlus 2024

Pilt

Üliõpilaste 30 h artiklivõistlus 2024 toimub 2.–3. märtsil 2024. Teemad loositakse välja võistluse alguses veebi teel, mille järel on artiklite kirjutamiseks ja Vikipeedias avaldamiseks aega 30 tundi.

Loositavateks teemadeks on Eesti ajaloolised hooned. Teema on jätkuks 2023. aastal toimunud võistlusele, mille käigus täiendati kuut selle valdkonna artiklit. Teema valiku eesmärgiks on Eesti arhitektuuri ajaloo tutvustamine laiemale üldsusele ja vanade ajalooliste hoonete väärtustamine.

Artiklikonkurssi korraldavad MTÜ Wikimedia Eesti ja Tartu Ülikooli teaduskool. Võistlus on seotud Eesti kõrgkoolide tegevusega Vikipeedias ning see toetab meediapädevuse õpetamist.

Auhinnafond on 2000 eurot. Võistluse auhinnafondi rahastab MTÜ Wikimedia Eesti läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerluse programmi.

Kuidas osaleda?

Võistkonnas võib olla 2 kuni 3 inimest, kellest kaks peavad olema üliõpilased ja üks võib olla mitte-üliõpilane.

Võistkond tuleb registreerida hiljemalt 29. veebruariks SIIN.

Välkvõistluse alguses loositakse võistkondadele artiklite teemad ning pärast seda hakkab jooksma 30 tundi, mille möödudes selgitab žürii välja võitjad. Artiklid kirjutatakse eestikeelsesse Vikipeediasse, sest nii on võistlusel loodust hiljem kasu ka teistel.

Võistkondadel on aega 30 tundi, et koguda materjali, mõelda välja artikli ülesehitus, kirjutada valmis tekst ning artikkel Vikipeedias nõuetekohaselt vormistada.

Võistluse teemade loosimine ja tulemustest teada andmine toimub Zoomi keskkonnas. Võistkonna koostöö võib vastavalt tiimi soovile toimuda kas füüsiliselt koos või ka interneti vahendusel.

Võistluse teema:

Artiklikonkursil loositakse välja artiklid teemal: Eesti ajaloolised hooned. Kõik loositavad artiklid on juba Vikipeedias olemas ja võistkonnad asuvad neid täiendama.

Lisainfo artiklivõistluse kohta leiad Vikipeedia kodulehelt.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?