Miks peaks Marsil taimi kasvatama?

facebook-logo

Tere, julge uudishimulik! 

Oled leidnud üles ühe kümnest “MIKS” küsimusest. Otsi Mattias Kaspari teadustööst vastus ja võida AHHAA teaduskeskuse perepilet ja UGEARSi mehaanilise mudeli „Seif“.

“Taimede kasvatamise võimalus Marsil”

(Mattias Kaspar Krõlov, Tallinna Reaalkool, juhendaja Hendrik Meister)

Viimasel kümnendil on hakatud rohkem rääkima asjaolust, et Maal olevate ressursside hulk hakkab vähenema. Ressursside hulk on juba praeguse rahvaarvu juures piiratud ning kuna rahvaarvu kasvu pidurdumist ei ole võimalik ette näha, siis ei ole ka teada, kui kauaks Maal leiduvaid ressursse inimkonnale jätkub. Ressursside vähenemise ja puuduse kompenseerimiseks on välja pakutud inimeste kolimist teistele planeetidele, mis on omakorda suunanud tähelepanu Maa naaberplaneedile, Marsile. Kui jõuab kätte aeg, mil on vaja inimesi Marsile ümber kolida, siis on üheks probleemiks kindlasti inimestele toidu varumine Marsil. Selle lahendamiseks on kaks võimalust: kas viia regulaarselt toitu Maalt Marsile või kasvatada toitu Marsi pinnal.

Käesolev uurimistöö keskendub toidu kasvatamise võimalikkusele Marsi pinnal. Töö eesmärk oli teada saada, kas ja kui edukalt oleks võimalik Marsil taimi kasvatada. Selleks töötati läbi erinevad materjalid Marsi vee-, mulla- ning valgustingimuste kohta ning sooritati eksperiment, kus kasvatati kahe eri valgustingimuse (Maa ööpäeva tsükli ja Marsi ööpäeva tsükli) all nii tavalises aiandusmullas kui ka Marsi regoliidi simulandis harilikke herneid ja harilikke aedubasid.

Läbi töötatud materjalide põhjal võis järeldada, et kuigi Marsil esinevad tingimused on taimede kasvatamiseks kehvemad kui Maa tingimused, siis on taimede kasvatamine planeedil ikkagi võimalik. Seda järeldust toetasid ka eksperimendi tulemused, kus oli näha, et mõlemad taimed (harilik hernes ja harilik aeduba) olid võimelised Marsi mulla- ning valgustingimustes kasvama. Kuigi mõlemad taimed olid võimelised Marsi mulla- ning valgustingimustes kasvama, kasvasid nad ikkagi kehvemini kui Maa tingimustes kasvatatud taimed. Seega Marsil taimede kasvatamisel küllaltki oluline taimedele kasvamiseks optimaalseimate tingimuste loomine.

Antud uurimistööd saaks tulevikus täiendada kui sooritada sarnane katse rohkemate taimeliikidega ning selle abil uurida Marsi valgusning mullatingimuste mõju teistele taimeliikidele.

Kuidas loosis osaleda? 

I võimalus

II võimalus

Leia ülejäänud küsimused kampaania pealehelt.

Kampaania “Julge olla uudishimulik!” näitab, et uudishimul on edasiviiv jõud. Nii nagu avastusrõõm viib silmapaistvate tegudeni, viivad meie “MIKS?” küsimused põnevate auhindadeni. Ära unusta vaadata ka õpilaste teadusfestivali – parimaid uurimistöid saab jälgida 1. aprillil Miks.ee lehel.  

*Kampaania kestab 13. aprillini. Auhinnad loosime välja 16. aprillil. Kõikide võitjatega võetakse ühendust.

** Tegemist on õpilaste poolt tehtud töödega ning neid ei saa käsitleda samaväärselt teadlaste poolt tehtud teadustööga.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?