Algkooli uurimistööde konkurss 2023

1.-6 klassi õpilased saavad taas osaleda uurimistöödega õpilaste teadusfestivalil 11.-12. aprillil Tartus, ERMis.

Uurimistööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2023 ja tööd tuleb esitada konkursside veebikeskkonnas www.etag.ee/konkursid.

Konkursile registreerimise avame 3. jaanuaril 2023!

Festivalile pääseb 16 uurimistööd, mis valitakse välja 13. märtsiks 2023 ning autoritele/juhendajatele antakse tulemustest teada e-postiga.

Osalemiseks tuleb laadida konkursside veebikeskkonda uurimistöö ülevaade failina (maksimaalne pikkus kuni 2 A4), kus on toodud:

Algklasside stendid 2017. Fotograaf Sven Tupits
Algklasside stendid 2017.
Fotograaf Sven Tupits

 • töö pealkiri,
 • autori(te) ja juhendaja andmed,
 • uurimuse eesmärk,
 • lühike tegevuse/metoodika kirjeldus,
 • tulemus(ed),
 • kasutatud allikad.

 

Uurimistöö ülevaate faili lisada ka info selle kohta, missuguseid materjale peale postri ehk stendi festivalil kasutada plaanitakse. Soovi korral saab näidata ka oma tööga seotud katseid. Nende näitamist võib püüda lahendada ka IT-vahenditega. Kindlasti ei tohi kasutada tuld, tossu, vedelikke, kemikaale jms.

Kui uurimistöö on valminud rühmatööna, tuleb juhendajal kirjeldada ka iga liikme rolli töö valmimisel. Festivalile saab tulla tööd esitlema kuni 4 autorit ja 1 juhendaja (piirang on seotud ruumipuudusega).

Konkursile ootame osalema 2022/2023 õppeaasta uurimistöid, mille uurimistegevus jõuab lõpuni ning tulemused selguvad hiljemalt õpilaste teadusfestivali ajaks, et neid oleks üritusel võimalik esitleda.

Festivalil esitletakse uurimistöid stendiettekannetena ehk postritena. Uurimistöö poster ei pea olema trükitud. Selle võib ka kohapeal valmistada (nt. eelnevalt koostatud materjalidest kokku kleepida).

Uurimusi esitletakse mõlemal festivalipäeval – 11. ja 12. aprillil.

-----------------------------------------------------------------------------------

Miks osaleda teadusfestivalil?

Õpilaste teadusfestivalil oma uurimistöö tutvustamine annab algkooliõpilastele hea kogemuse ja võimaldab saada oma tööle festivali külastajatelt tagasisidet. Samuti on nii õpilastel kui juhendajatel hea võimalus ammutada inspiratsiooni festivalil osalevatelt parimatest õpilaste teadustööde konkursi uurimistöödest nende autoritega vesteldes.

Festivalile ootame üle 3000 külastaja, kellest paljud jõuavad kindlasti ka nooremate osalejate töödega tutvuma. Riiklik žürii algkooliprojekte ei hinda ja riiklike preemiaid neile välja ei jagata. Küll aga saavad kõik algkooliprojektide konkursil osalejad väikese auhinna. Võimalik, et täiendavalt tulevad väljaandmisele ka mõned eriauhinnad festivali messialal väljas olevatelt teaduse populariseerijatelt.

Vaadake lühikest videoklippi sellest, mis õpilaste teadusfestivalil toimub!

-----------------------------------------------------------------------------------

Kuidas festivalil oma projekti või katset esitleda?

Igal uurimistöö esitlemiseks on kasutada:

 • Seinapind ehk stend, mille üldkõrgus on 2,5 m ja laius 1 m. NB! Seinapind on vertikaalne e püstine, portree-vaates!
 • Seina ülemisesse ossa paigaldavad korraldajad andmed töö ja autori kohta (vt juuresolevat fotot, kus töö ja autori andmed on ühesugusel rohelistel päistel). Seinapinda materjalide ülespanekuks on 90 cm (laius) ja 120 cm (kõrgus), see on A0 paberi mõõt.
 • Laud (1,2 m pikkune ja 50 cm laiune, kahe kõrvuti asuva töö autoritele üks selline laud kahepeale)
 • 2 tooli igale uurimustöö kohta
 • Elektriühendus, mille vajadus palun registreerumisel ära märkida
 • Soovi korral A0 formaadis valge paber (84,1 × 118,9 cm), millele saab oma stendi materjalid kleepida. Seda saab kasutada juhul, kui stendi sisumaterjaid on joonistatud, välja trükitud nt A4, A3-le või väiksematele paberitele ja soovite need kohapeal suuremale aluspaberile kokku liimida. Palun märkige A0 paberisoov konkursile registreerumisel ära.
 • vajadusel kinnitusvahendid stendi seinale ja/või aluspaberile kinnitamiseks. Stendile materjalide kinnitamiseks on lubatud kasutada kinnitusnätsu ja teipi, mida vajadusel saab korraldajate kätest.

Stendile lisaks saab näidata külastajatele ka töö tegemise käigus tehtud katseid või eksperimente ja tulemusi (tingimusel, et seda saab sooritada ohutult), vaatluspäevikut või midagi muud põnevat, mille laps ise välja mõtleb.

-----------------------------------------------------------------------------------

Praktiline info festivalil oma uurimistööga osalejatele

 • Festivalile kohaletuleku korraldab iga osaleja ise. Väljastpoolt Tartut ja Tartu lähiümbrust tulijatele kompenseerime transpordikulud (selleks tuleb alles hoida transpordi piletid ning täita vastav, mille vormi paneme enne festivali kodulehele).
 • Stende saab hakata üles panema 11. aprillil alates kella 8st. Üleval peab stend olema kell 9.45, siis algab festivali ametlik avamine ja kell 10.00 avame ERMi uksed külastajatele.
 • Uurimistöödega osalejate on meie poolt toitlustamine – suletud toitlustusalal saavad kõik uurimistöid esitlevad autorid ja festivalile registreeritud juhendajad (kuni neli autorit ja 1 juhendaja töö kohta) mõlemal päeval lõunasööki ja kogu päeva jooksul vett, teed/kohvi ning midagi näksimiseks.
 • 11. aprilli õhtul toimuvale vastuvõtule on oodatud kõik festivalil osalevate uurimistööde autorid  ja festivalile registreeritud juhendajad (kuni neli autorit ja üks juhendaja töö kohta).

-----------------------------------------------------------------------------------

Sageli küsitakse, kuidas tuleks uurimistöö postrit koostada. Vastuseid leiate õpetlikust juhendvideost ja abimaterjalidest.
NB! Videos ja juhendmaterjalidest on suurem osa seotud festivalil uurimistöödega osalevatele gümnasistidele. 

Algkooliõpilased nendest lähtuma ei pea! Küll aga on algkooliõpilastel võimalik sealt saada lisateadmisi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo

Eva Pruusapuu
eva.pruusapuu@etag.ee
Tel 731 7356