Hea praktika näide

Tartu Loodusmaja huvikool

Huviringi nimi: „Keskkonnaseire ja digilahendused“.

Huviringi sihtrühm: 7.9. klass, 10.12. klass.

Huviringi kestus: ring on tegutsenud kolm aastat, õppetöö kestab olenevalt õpilase soovist üks kuni kolm õppeaastat.

Koostööpartnerid: Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Mart Reiniku Kool, Eesti Maaülikool (EMÜ), Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK).

Partneritega koostöö alustamine ja arendamine: koostöö algas 1. veebruaril 2017 Teeme+ projekti „Tartu loodusmaja huvikooli astmepõhised huviringid LTT suunale“ abiga ning kestab kuni 31. augustini 2022.

Huviringi sisu: huviringis osalejad tutvuvad andmekorje võimalustega ning õpivad tegema vahet digitaal- ja analoogandmetel. Keskkonna seiramiseks kasutatakse erinevaid andureid ning Vernier’, Pasco, Arduino ja Raspberry Pi seadmeid. Õpilased saavad teada, kuidas andureid kalibreerida ja looduses kasutada. Vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine ja mõõtmine on andmete kogumise aluseks, et hiljem omandada analüüsimise oskused. Tehakse uurimuslikke ja praktilisi töid, laboratoorseid katseid, tutvutakse peamiste keskkonnaseire uurimisküsimustega ning külastatakse Eesti Maaülikooli ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laboreid, et saada aimu teadlaskarjääri tagamaadest ning õppida oma uurimistulemusi adekvaatselt tõlgendama. Viimasel aastal on suurt rõhku pandud koolisiseste katseaedade (nn Babüloni aedade) rajamisele, mille raames testitakse eri taimeliikide ja -sortide peal erinevaid mullatüüpe, kastmisrežiime ning valgustust, et leida koolikeskkonnas kasvatamiseks kõige paremat saaki andvad taimed.

Kooli ülesanded huviringi korraldamisel: Tartu Loodusmaja juhib projekti, mille raames huviringid loodi, teeb huviringidele reklaami ning toetab ringijuhendajaid nõu ja jõuga ning korraldab täiendkoolitusi. Samuti on loodusmaja katsepinnaks oma talveaia ja elurikkust hoidva pargialaga. Reiniku kool tutvustab huviringi oma kooli õpilastele ja innustab neid liituma lähinaabruses asuva kooli huviringiga. Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajad viivad kooli ruumides huviringe läbi ning kool arvestab 10.12. klassi õpilaste huviringis osalemist valikainena. Huviringis käivad Poska gümnaasiumi 7.9. klassi õpilased saavad osa ka Tartu Loodusmaja soodustustest (õpilaspilet, maja üritused jms).

Koolivälise partneri ülesanded huviringi korraldamisel: partner toetab õppetööd teadusliku sisu, metoodika ja laboripindadega, tutvustab teadlase igapäevast tööelu ning annab kasutada laboritehnikat.

Kontaktisikud ja nende meiliaadressid: Vahur Lell, vahur.lell@jpg.tartu.ee, Eerik Säre, eerik.sare@jpg.tartu.ee, Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/huvikooli-tartu-loodusmaja-ltt-suuna-huviringid-teeme/.