Töövarjutamine

Töövarjutamise info
Töövarjutamise käigus saavad õpilased näha ja kogeda töö sisu.

Töövarjutamine on huvipakkuva ameti esindaja või töötaja töö jälgimine. Töövari on inimene, kes tööd jälgib, töövarju võõrustaja aga inimene, kelle tööd jälgitakse.

Töövarjutamise eesmärk on jälgida töötaja igapäevatööd, tutvuda otseselt töösse sekkumata ametikoha tööülesannete ja -keskkonnaga ning mõtestada, millised on töövarjutatava ameti head ja halvad küljed. Õpilased saavad oma silmaga näha ja kogeda, milles seisneb töö sisu, millistest koolis õpitud teadmistest ja oskustest tööle asudes kasu on ning milliste isikuomadustega inimene sellel ametikohal töötamiseks sobib. Töövarjuks olemine on õpilastele hea võimalus saada esmane kogemus tegelikust tööelust ning tänu sellele on nad teadlikumad hariduse ja elukutsega seotud valikute tegijad.

Noortel on võimalik töövarjutada nii kodukoha huvipakkuvate töökohtade kui ka laiemale avalikkusele tuntud ametite esindajaid.

Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele pakutakse töövarjutamist eri ainetundide ja valikkursuste raames. Õpetajad otsivad töövarjutatavaid ise või osalevad üle-eestilistes algatustes ja programmides. Noortel on võimalik töövarjutada nii kodukoha huvipakkuvate töökohtade kui ka laiemale avalikkusele tuntud ametite esindajaid.

Paljud organisatsioonid on juba pikka aega korraldanud noortele mõeldud töövarjupäevi. Näiteks Junior Achievement Eesti kutsub 7.–12. klassi õpilasi osalema töövarjupäeva programmis, millest võtab igal aastal osa ligikaudu 3000 noort ning sama palju eri valdkondade spetsialiste ja juhte. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel korraldatakse algatust „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostööle looma noortele uusi tööeluga tutvumise võimalusi ning innustatakse lapsi tööle kaasa võtma.

Uudse töövarjutamise vormina on kõrgkoolid välja mõelnud tudengivarjutamise, mis tähendab seda, et abituriendid varjutavad kõrgkoolide õppureid. Tudengivarjutamisel on lausa kaks head külge: õpilane näeb lähedalt tudengi igapäevaelu ning ühtlasi saab rohkem teada huvipakkuvate erialade kohta.