Rahvusvaheline koostöö

EU STEM Coalitioni projekt: "Towards a European STE(A)M Platform"

Projekti peamised väljundid on Euroopa STE(A)M platvormi loomine, et erinevate riikide sarnased algatused saaks omavahel paremini koostööd teha ning uute STE(A)M strateegiate väljatöötamise initsieerimine riikides, kus neid veel pole.

Läbi riiklike STE(A)M platvormide ja strateegiate väljatöötamise ning jõustumise püüab projekt kaasa aidata STEM oskustega kvalifitseeritud tööjõu puuduse ja STEM valdkonna oskuste mittevastavuse (koolide õppekavad ja praktikad vs tööandjate vajadused) vähendamisele.

Projekti partnerid jagunevad geograafiliselt nelja klastrisse, millest igaüht koordineerib üks projekti juhtivatest partneritest kellest moodustub Project Management Team.

ETAG on põhja klastri juhtivaks partneriks. Lisaks ETAGile kuuluvad põhja klastrisse veel Norwegian National Centre for Science Recruitment (NCSR, Norra), LUMA keskus (Soome) ja ASTRA keskus (Taani).

ETAGi roll:

  • Taskforce meeting’ute (TFM) korraldamine. TFM üritused on instrumendiks, et jõustada klastri piires tegutsevaid regionaalseid algatusi, tutvustada strateegiaid või tegutsemismudeleid projekti partneritele, klastri piirkondlikele huvigruppidele ning potentsiaalsetele uutele koostööpartneritele;
  • Osalemine projekti koosolekutel online ja offline;
  • Parimate praktikate jooksev kaardistus rahvuslikul ja klastri tasandil;
  • Tugi regionaalsete ümarlaudade korraldamisel.

 

Lisainfo:
Lilia Grozovski
Eesti Teadusagentuur
koordinaator
lilia.grozovski@etag.ee