Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Loodusteaduslike tegevuste läbiviimine õpilastele Vapramäe Loodusmajas

Projekti eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna propageerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine loodus ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnast ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu Vapramäe Loodusmajas ühel õppeaastal toimuvate uurimuslike õppeprogrammide kaudu Elva piirkonna haridusasutuste 4-9. klassi õpilastele. Projekti raames osaleb kokku 40 uurimuslikul õppeprogrammil 800 õpilast. Osalejad saavad uurimuslikke õppeprogramme valida nelja erineva uurimusliku programmi seast. 1. Õhutemperatuuri sõltuvus asukohast, külmatunnetus, UV kiirgus. III kooliaste-8. Klass 2. Uurimuslik programm „PÄIKESE MÕJU MAAL JA TAIMEDE ELU”, III kooliaste 3. Uurimuslik programm: INIMESE FÜSIOLOOGIA, III kooliaste, 9. Klass 4. Robootika programmid, II ja III kooliaste Projekti kestvus on 11 kuud. Projekt algab augustis 2019 ja lõppeb juunis 2020.