Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016, asutajad: Vaata Maailma SA, MTÜ Robootika, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts, Peeter Sipelgas (Viimsi Kool), Liina Tamm (Konguta Kool).Huviring.ee

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid - huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid).

Huviring.ee on Eestis tegutsevate teadushuviringide infot koondav veebikeskkond, mis loodi koostöös Vaata Maailma SA-ga selleks, et toetada infovahetust teadus- ja IT- huviringide, nende juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel.

Huviring.ee võimaldab:

  • juhendajatel ja (huvi)koolidel anda märku toimuvatest huviringidest

  • lapsevanematel leida oma lastele sobivaid huviringe

  • huviringidel leida oma ringi osalejaid

  • (huvi)koolidel leida huviringidele sobivaid juhendajaid

  • juhendajatel leida juhendamiseks uusi ringe

Kõik juhendajad ja huvikoolid on oodatud veebikeskkonda huviringide infot sisestama!