Ettevõtlusõppe ja karjääriplaneerimise juhendmaterjal õpetajale

2019. aasta lõpus valmis Tallinna 32. Keskkooli ja MTÜ Rahatarkus koostöös uus videoõppematerjal www.eluotsused.ee. See on mõeldud kasutamiseks põhikooli viimaste klasside, gümnasistide ning kutsekoolide õpilaste ettevõtlusõppe ja karjääriplaneerimise tundides, et tutvustada edasiõppimise võimalusi (kõrgkool, tudeerimine välismaal jne) ja karjäärivalikuid (ettevõtja, palgatöötaja, vabatahtlik töö jne).

Photo by Science in HD on Unsplash
Science in HD on Unsplash

Õpetaja juhendmaterjal

Lühifilmid sobivad kasutamiseks eelkõige ettevõtlusõppe ja karjääriplaneerimise tundides, aga ka klassijuhataja tunnis ning väljaspool tunniplaani. Selleks, et lühifilme oleks hõlbus koolitundides õppematerjalina kasutada, on iga teema kohta loodud eraldi juhendmaterjal.

Kahe kuni kolme minuti pikkustes lühifilmides räägivad noored erinevatest hariduse- ja karjäärivalikutest ning nende valikute plussidest ja miinustest. Lühifilmides ei anta soovitusi ühe või teise valiku kasuks otsustamiseks, vaid need on mõeldud diskussiooni algatamiseks, mõtlema panemiseks ja ülesannete tegemiseks. 

Teadlike valikute õppematerjali 11 lühifilmi on mõeldud peamiselt 15–19-aastastele noortele. Mõttetööd võib teha koolis koos õpetajaga, aga ka individuaalselt. Õpetaja jaoks oleme loonud juhendmaterjalid, igaüks neist sisaldab ühe lühifilmi teema kohta täpsustavat infot, ideid tunnis tehtavateks ülesanneteks ja viiteid internetis leiduvale lugemisvarale