Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet (HARNO):

  • vastutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmi tegevuste elluviimise eest;
  • korraldab noortevaldkonna uuringute ja analüüside läbiviimist ning nende tulemuste rakendamist;
  • loob võimalusi ning rakendab erinevad toetusmeetmed noorsootöö kättesaadavuse, mitmekesisuse ja kvaliteedi suurendamiseks;
  • määratleb noortevaldkonna arenguvajadused;
  • toetab valdkondadevahelist koostööd ja korraldab seda rakendusüksuste tasandil;
  • teavitab noortevaldkonda panustajaid valdkonna arengutest ja võimalustest; teavitab avalikkust ja sidusvaldkondade esindajaid valdkonna väärtustest, saavutustest ja noorte olukorrast;
  • loob uuenduslikke lahendusi ja tegevusi noorsootöö paremaks korraldamiseks;
  • nõustab noorsootöö tegijaid noorsootöö korraldamise küsimustes