HUNTS (humanitaarainete õpilaskonverents) - Uurimismeetodite lühijuhend

Photo by Susan Yin on Unsplash
Susan Yin on Unsplash

Humanitaarteaduste üks tugevaid külgi on nende ajakajalisus (nt etnoloogia, folkloristika, mis jälgivad ja salvestavad elu „siin ja praegu“), erinevate mäluasutuste kogumisvõistlused on sageli suunatud just tänapäevase elu jäädvustamisele. Humanitaarainete õpilane on oma uurimistööks materjali kogudes samaaegselt materjali looja ning uurija, mis tähendab põnevat, kuid samas ka väljakutseid pakkuvat positsiooni.

Tasub meeles pidada, et humanitaaria on väga lai valdkond ning avatud ja paindlik erinevate teadusalade sidususe suhtes. Õpilasuurijate puhul hõlmavad valdkondade vahelise uurimistöö võimalused nt andmebaasiloomet (avatud või piiratud kasutajaskonnaga veebipõhine
materjaliesitus), IT-lahenduste kasutajasõbralikkuse uuringuid, äppide loomist humanitaarainetele, loodushoiu/-kaitse temaatikaid ning keskendumist inimeste arusaamadele või tõlgendustele neist probleemidest. Samuti annab omavahel siduda muusikat, kirjandust,
lingvistikat, võõrkeeli, kunsti, matemaatikat, füüsikat, arhitektuuri jne.

Uurimismeetodites on lisaks kvantitatiivsetele oluline ka kvalitatiivne lähenemine. Siinses lühijuhendis antakse põgus ülevaade peamistest uurimismeetoditest, mida saaks ja võiks kasutada õpilaste uurimis-, praktilistes või loovtöödes. Palume tähele panna, et meetodid on
omavahel kombineeritavad ja üksteist täiendavad. Samuti peab silmas pidama, et igal koolil või konkursil võivad töödele olla oma nõuded. Käesolev juhend on esindatud lühijuhendina juba seetõttu, et erinevatest uurimismeetoditest on kirjutatud ja kokkuvõtteid tehtud mitmel pool, kuid kogemus on näidanud, et õpilasuurijad vajavad orienteerumiseks kõige rohkem just uurimismeetodite esmast ülevaatlikku tutvustust. Mõnedele siinkohal kasutatud ja olulistele allikatele uurimismeetoditesse süvenemisel on osutatud juhendi viidetes.

Põnevat uurimist!

Uurimismeetodite lühijuhend
Koostajad:
Ave Goršič (Eesti Kirjandusmuuseum)
Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum)
Kristiina Punga (Hugo Treffneri Gümnaasium)