LTT valikkursuste materjalid

TeaMe programmi raames valmisid Eesti Teadusagentuuri tellimusel kaheksa loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuste õppekomplekti, mille eesmärk oli suurendada noorte huvi LTT valdkonnas õppimise vastu ja toetada õpetajat õpetamisel.

Valminud interdistsiplinaarsete valikkursuste materjalide eesmärk oli eelkõige aidata mitmekesistada LTT õppesuunal õppijate teadmisi ja oskusi ning värskendada traditsioonilist õppesisu, võimaldada tundma õppida tänapäevaseid laialt kasutatavaid tehnoloogiaid ja rakendada suures ulatuses infotehnoloogia vahendeid.

Kõik valminud õppematerjalid on vabalt kättesaadavad Moodle’i e-õppe keskkonnasGümnaasiumi valikkursused”. Lisaks on valikkursuste üldosad ja õpikud kättesaadav E-koolikotis.

Uued õppekomplektid valmisid järgmistele valikkursustele:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond – Moodle’s
 2. Mehhatroonika ja robootika – Moodle’s ja e-koolikotis
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös – Moodle’s 
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused – Moodle’s ja e-koolikotis
 5. Geoinformaatika – Moodle’s ja e-koolikotis
 6. Majandusmatemaatika elemendid – Moodle’s ja e-koolikotis
 7. Joonestamine – Moodle’s ja e-koolikotis
 8. Elu keemia – Moodle's ja e-koolikotis

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilistest materjalidest nagu õpik, töölehed, e-kursus Moodle’is, õpetajaraamat ja teised lisamaterjalid. Õppekomplektide loojateks olid kõrgkoolide ja koolide moodustatud meeskonnad akadeemilistest ekspertidest, tegevõpetajatest, didaktikutest ja haridustehnoloogidest ning lisaks on eelnevalt neid katsetatud kokku 37 erinevas gümnaasiumis.

Lisaks valmisid toetavad materjalid järgmistele gümnaasiumi põhikursustele:

Matemaatikas: „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” (meeskonnajuht Ants Aasma TTÜ), mille materjalid on vabalt kättesaadavad Moodle’s  ja koolielu õppevaras;

Füüsikas: „Elektromagnetism“ (meeskonnajuht Kaido Reivelt, TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad https://opik.fyysika.ee/index.php/book/view/15

Keemias: Orgaanilised ained (meeskonnajuht Heli Väärtnõu-Järv, Edusoft OÜ). Õppematerjal on kättesaadav aadressil: http://www.orgaanilinekeemia.ee/.

Bioloogias: „Organismide energiavajadus, Organismide areng, Inimese talitluse regulatsioon” (meeskonnajuht Margus Pedaste TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad aadressil: https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/biodigi/index.html%3Fp=4694.html.

 

Lisainfo:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond. Tutvustus pdf failina
 2. Mehhatroonika ja robootika. Tutvustus pdf failina
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös. Tutvustus pdf failina
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused. Tutvustus pdf failina
 5. Geoinformaatika. Tutvustus pdf failina
 6. Majandusmatemaatika elemendid. Tutvustus pdf failina
 7. Joonestamine. Tutvustus pdf failina
 8. Elu keemia. Tutvustus pdf failina