Näidisprobleemülesanded: loodusainete ja karjääriõpetuse integreerimine

Eesti Teadusagentuur korraldas kursuse „Loodusainete ja karjääriõpetuse integreerimine põhikooli kolmandas astmes”, mille tulemusena valmisid näidisprobleemülesanded. 

Nimetatud kursuse läbiviimiseks ning selle eesmärkide saavutamiseks koostati koolitusprogramm, kus osalesid põhikooli loodusõpetuse, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, inimese- ja karjääriõpetuse õpetajad.

Kursuse raames toimusid  seminarid, kus õpetajatele tutvustati probleemülesannete ideekavandeid ning arutati võimalusi taoliste ülesannete integreerimiseks ja kasutamiseks õppetöö eesmärkidel.

Täiendavalt toimusid ka tootmisettevõtete külastused (juulis 2017), mille eesmärgiks oli tutvustada tootmisettevõtete tööd ning pakkuda kursusel osalejatele välja probleemülesannete ideid, mis põhinevad külastatud ettevõtete tootmistegevusel. Samuti sooviti anda õpetajatele kogemus sarnaste ettevõtete külastuste korraldamiseks õppetöö eesmärkidel. Sidudes külastused karjääriõpetusega on need heaks võimaluseks tutvustada õpilastele erinevaid tootmistegevusi, elukutseid ning näidata, kuidas koolis õpitav on reaalse tööeluga seotud. 

Külastati järgmisi ettevõtteid:

  • AS Fortum Tartu (Tartu elektrijaam ja AS Tartu Jõujaam)
  • Estiko Plastar AS, Tartu
  • AS Norma
  • Saku Õlletehase AS

Ettevõtete külastuste järgselt toimus näidisprobleemülesannete lõplike versioonide koostamine koos selgitavate juhiste ning metoodiliste kirjeldustega.