Uurimuslik õpe

Eesti Teadusagentuur toetab uurimusliku õppe rakendamist koolides. Kokku pandud materjalid aitavad koolitunnid muuta huvitavamaks ja põnevamaks. Koostöö ettevõtetega annab võimalusi pakkuda praktilise väljundiga võimalusi valikkursuste, õppekäikude ja teiste koostöövõimaluste kaudu. Koostöövormide võimaluste kohta leiad ülevaate miks.ee portaalist ja kajastustest meie uudislugudes.

Uurimuslik õpe
Uurimusliku õppe toetamine. Foto: Sven Tupits

Lisaks neile koordineerib Eesti Teadusagentuur konkursse, mille raames antakse noortele võimalus enda teadmised ja oskused proovile panna. Igal sügisel on kõikidel õpilastel võimalus osa võtta Õpilasleiutajate riiklikust konkurssist ning kevaditi Õpilaste teadustööde riiklikust konkurssist ja algklasside uurimisprojektide konkursist. Teadushuvilistel noortel on võimalus aprillis osa võtta Õpilaste teadusfestivalist, mille raames tuuakse tähesärasse noored ja noorte teadustööd. Festivalil leiab aset Õpilaste teadustööde riikliku konkursi II voor, kus Eesti parimad õpilasteadlased esitlevad enda teadustöid.

Õppetöö rikastamiseks saad inspiratsiooni koguda: