Eesti 2.0

Eesti2.0Eesti 2.0 on mittetulundusühing, kelle eesmärgiks on inspireerida koolinoori valima tehnoloogia-põhist tulevikku. Projektide abil toome noorteni erinevaid tehnoloogiaid ja pakume välja võimalusi nende rakendamiseks. Teeme aktiivselt koostööd teiste erakapitalil põhinevate ning riiklike haridusprogrammide ja -projektidega. MTÜ Eesti 2.0 panustab pakti eesmärkide täitmisele kahes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
- Soovime omavahel kokku viia Eesti startup-ettevõtjaid ja koolinoori, et avardada õpilaste silmaringi ja panna neid mõtlema suuremalt. Vaderitena saavad ettevõtjad õpilastele näidata, millised on võimalused tänapäeva piirideta tehnoloogia- ja ettevõtlusmaailmas ning inspireerida neid välja mõtlema uusi rakendusi ja põnevaid lahendusi.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
- Soovime aidata kaasa sellele, et Eesti koolides oleks ainetundide läbiviimisel võimalik kasutada erinevaid tehnoloogilisi abivahendeid (näiteks elektroonilised konstruktorid jms), mis aitaks kaasa õpilaste loovale mõtlemisele ning looks seoseid teaduspõhiste teooriate ja igapäevases elus toimuva vahel.
- 2015. aastal jagasime pilootprojektina 50 Eesti koolile tasuta 3D printerid.
- 3D printerite kasutuselevõttu toetab veebipõhine massikursus, mille käigus koostavad õpilased nelja kuu jooksul peatükkide kaupa 3D printimise õpiku. Kursusele registreerus 162 inimest, kellest 63 esindas 3-5liikmelisi võistkondi neljandast klassist kuni gümnaasiumi lõpuklassideni üle riigi.