Eesti Kirjandusmuuseum

HUNTS - humanitaarainete õpilaskonverents (2018)
HUNTS Projekti eesmärk on korraldada Eesti esimene humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS (humanitaarainete õpilaskonverents), mis toimub Teadlaste Ööl 28.–29. septembril 2018. aastal Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus. HUNTS kutsub kokku humanitaarainete nii eesti- kui venekeelse taustaga õpilased üle Eesti, kes septembris 2018. aastal õpivad 9.-12. klassis. Projektiga aidatakse teadvustada humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana.
Toome kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum (Ave Goršič, Reet Hiiemäe), Eesti Rahva Muuseum (Agnes Aljas, Virve Tuubel) ja Hugo Treffneri Gümnaasium (Kristiina Punga).