Eesti Tervishoiu Muuseum SA

  • Muuseumitund "Bakterite salapärane maailm" (2019)
    Muuseumitund "Bakterite salapärane maailm" kuulub 2019. a sügisel Tervishoiu Muuseumis avatava aastanäituse juurde. Näitus, nagu ka tund, tutvustab huvitavat ning kiiresti arenevat mikrobioloogia uurimisharu – inimese mikrobioomi, täpsemalt seedekulgla mikrobiootat. Mikrobioloogia näol on tegemist meile üldjuhul nähtamatu maailmaga, kuid mille teadussaavutused mõjutavad inimeste heaolu märkimisväärselt. Lisaks on inimkehas elavate bakterite uurimine ja mõistmine oluline teaduse, eelkõige meditsiini seisukohalt. Muuseumitund on suunatud III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele, võimaldades neil huvitaval ja eakohasel viisil mikrobioloogia uurimisvaldkondadega tutvuda ja mõista teadusliku uurimistöö protsesse nii ajaloos kui tänapäeval. Tund lähtub uurimusliku õppe põhimõtetest, võimaldades õpilastel tunnis aktiivselt osaleda, infot koguda ja katseid teha. Erinevad rühmatööd arendavad muuhulgas ka IKT teadmiseid, uurimistöö koostamise oskust ning tutvustavad karjäärivalikuid. Tunni tulemusena saab kujuneda parem tervikpilt eri teadusharude olulisusest ja omavahelisest seotusest. Kokkuvõtvalt on meie eesmärgiks tuua nähtavale kui suurt mõju omab silmale nähtamatu uurimine nii teadusele kui üksikisiku heaolule.
  • Ekspeditsioon inimkehasse (2017)

    Projekti raames viidi läbi anatoomiaõpet virtuaalmaailmas, kus teejuhi abil oli võimalik läbida kõik organkonnad ning mõista kena funktsioneerimise põhimõtteid. Selleks soetati virtuaalreaalsus (VR) tehnika ning viidi läbi pilootprojekt. Loe rohkem Eesti Tervishoiu Muuseumi SA kodulehelt

  • Huviring Teadustrenn" (2017)
    Projekti käigus viidi läbi eksperimentaalne huviring inimese füsioloogia teemal Eesti Tervishoiu Muuseumis. Huviringi eesmärgiks oli arendada noorte teadmisi füsioloogia alal ning tekitada neis huvi teaduse vastu. Huviring toimus läbi kooliaasta, mille raames viidi läbi õpitubasid, kus õpilased said läbida praktilisi ülesandeid. Ainekava leiate siit.