Elva Gümnaasium

Elva Gümnaasiumi II Miniteadusfestival (2018)
Projekt „Elva Gümnaasiumi II Miniteadusfestival“ Antud projekt on ellu kutsutud Elva Gümnaasiumi õpilaste II Miniteadusfestivali korraldamiseks ja läbiviimiseks. Projekti eesmärgiks on populariseerida juba algkoolist peale LTT-d. Arvame, et kui täna suudame oma õpilastes äratada huvi loodusteaduste vastu, siis tulevikus kohtame Elva Gümnaasiumis aina rohkem särasilmseid õpilasi, kes hüüavad „Loodusteadus ON lahe!“ ning nende lemmikõppeaineteks on keemia, füüsika, loodusteadus. Elva Gümnaasiumis tegutseb juba teist aastat Miniteaduskool, mille tegevus on suunatud I kooliastme õpilastele. Miniteaduskooli töö raames koostavad kõik I kooliastme õpilased oma teadusprojekti, milleks võib olla kas katseprojekt või uurimistöö. Toimuvad klassidesisesed konkursid, kus kõik õpilased saavad esitleda oma töid. Õpilased tutvustavad oma projekte, valmivad ka postrid, mis illustreerivad ja annavad kiirinfo lapse teadusprojektist. Nii selgitatakse välja iga klassi 3 parimat miniteadlast, kellel on võimalus oma tööd tutvustada 6. juunil Elva Gümnaasiumi II Miniteadusfestivalil. Alustasime Miniteadusfestivali traditsiooni eelmisel õppeaastal. See on miniteadlaste pidu. Nende jaoks on Tartu mnt maja 3. korrusel avatud teadusala. Lapsed saavad oma projekte tutvustada kõikidele huvilistele. Nii oma kooli rahvale kui ka kogukonnale. Kutsume oma Miniteadusfestivalile kõiki huvilisi.