Emakeele Selts

Noorte keeleõhtud

Ürituse eesmärk tutvustada erinevaid eesti keelega seotud uurimisteemasid ja –valdkondi, äratada avalikku huvi eesti keele ja sugulaskeelte vastu, edendada filoloogide akadeemilist ning keelehuviliste gümnasistide suhtlemist ja ühisüritusi. Laiemalt on keeleõhtute eesmärk väärtustada eesti keele õppimist ja uurimist ning populariseerida humanitaarteadusi.