Filosoofiasõprade selts MTÜ

 • Filosoofia koolitundides (2017)
 • Pakkusime külalistundi erinevatesse ainetundidesse kutsumiseks, et õpilastel oleks võimalik näha, kuidas paljude erialade uurimisküsimuste hulka kuulub ka selliseid, mis on loomult filosoofilised, kuidas teadustöö sõltumata alast toetub tihti filosoofilistele eeldustele ning kuidas eri aladel kasutatakse ja saab kasutada filosoofilisi tööriistu. Üheks eesmärgiks oli anda võimalus näha, et praegu teravana tajutav eristus reaal- ja humanitaarainete vahel on tegelikult tihti liialdatud ning tegelikus teadustöös liigutakse aina enam ka interdistsiplinaarsuse poole.
  Pakkusime loenguid nagu:

  „Kuidas me teame, mis toimub teiste inimeste meelemõistuses?“,
  „Argument ja teised mõtlemise tööriistad“

  "Kuidas õigustada uskumusi"
  „Mida teadlased teavad ja mida nad ei tea?“
  „Kas mu esivanemad olid ahvid?“.
  Samuti pakkusime ühiskonnateaduste ja ajalootundidega põimimiseks loenguid nagu: "Kurjuse probleem" ja
  „Kui sa usud võrdsusesse, siis miks sa nii rikas oled?“. Samuti soovisime toetada külalisloengute tellimise võimalusega neid õpetajaid, kes õpetavad praegu gümnaasiumides filosoofiat, kuid on teise erialase ettevalmistusega ning pidanud filosoofia aine läbiviimiseks vajalikud meetodid ja teadmised peamiselt iseseisvalt omandama.
  Kui loengutes kasutasime slaide (saadaval E-Koolikoti keskkonnas, https://e-koolikott.ee/portfolio?id=18855)
  , siis töötoad avasime lühiloenguga ning sisustasime eelkõige vestlusega, mille käigus suunati õpilasi kriitilisele analüüsile, oma ideede selgele väljendamisele ning teiste õpilastega arutlemisele (töötubades õppejõud slaide või muid õppematerjale ei kasutanud).