Häkkerikoda MTÜ

USB seadme ja õppematerjalide arendamine ning loomine turvalisuse ja riistvara programmeerimise õpetamiseks (2018)
Käesoleva projekti eesmärk on arendada ja valmistada 500 programmeeritavat USB seadet, mille eeldatav maksumus jääks alla 5 EUR/tk. Täiendavalt luuakse 8 tunni mahus iseseisvalt läbitav mini-MOOC (väikesemahuline interneti vahendusel piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadav e-kursus), mille läbimisel õpivad osalejad riistvara programmeerimist ja USB seadmetega seotud turvariske.

Valmis Mini-MOOC 8 teemaga (videoloengud), mille koostas Anna Jõgi, kes on koostanud õppevidosid Robotexil osalejatele ning on Eesti Kunsti Akadeemia „Arduino algajatele” aine õppejõud.

Mini-MOOC on leitav MTÜ Häkkerikoja veebilehe.

Loodud USB seadme arvutisse ühendamisel  avab seade automaatselt veebilehitseja ja suunab kasutaja vastavale veebilehele. Avalehel kuvatakse juhend edasisteks tegevusteks