Innovatsioonikeskus INNOKAS

InnokasInnovatsioonikeskus INNOKAS on avalikes huvides tegutsev ja heategevuslik sihtasutus, mis asutati 7.01.2014. Innovatsioonikeskuse arengusuund on olla uuema tehnoloogia kasutuselevõtmise ja praktiliste lahenduste rakendamise ja leidmise tugikeskus. INNOKA eesmärk on edendada koostööd eri valdkondade vahel Eestis ja ka rahvusvahelisel tasandil. INNOKA noored (hetkel üle 100) on aktiivsed ja avatud uuendustele ning eesmärgiks on INNOKASe ruumides kujundada innovatsioonilist keskkonda, et noori rohkem motiveerida oma uudseid ideid teostama. Plaanis on soetada vahendeid, mille kaudu saab noortele demonstreerida ja samas ka kasutama õpetada teaduslikke ja innovaatilisi lahendusi.
NNOKAS panustab pakti eesmärkide täitmisele kõigis kolmes põhisuunas.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused

Teadlaste ÖÖ Festivali korraldamine septembris Haapsalu Kultuurikeskuses messi vormis. Koolid osalevad messil projektõppepäeva raames.
INNOKASe ROBOOTIKAKESKUS – avasime keskuse 18.09.2015. Keskuses toimuvad teaduse-ja robootikaringid. Hommikuti korraldame koolidele (õpetajatele ja õpilastele) valdkonnapõhiseid töötube ja loenguid. Lisaks külastavad keskust paljud lapsevanemad, kes jäävad noortega koos ehitama teaduskomplektide baasil erinevaid seadmeid ja roboteid.
INNOKAS RATASTEL - viime läbi õppepäevi koolides, lasteaedades ja noortekeskustes. Töötubade kava haakub õppekavaga.
Teaduskomplektide töötuba - elekri-, õhu, päikesepaneelidega sõidukite ja tuulegeneraatorite valmistamise töötuba
Robootika - LEGO Mindstorms EV3 robotite ehitamine, programmeerimine, robotite väljakutel sõit ja võistlus
Cool Tool tööpingid - TTÜ Innovatsioonikeskuse Mektory poolt kingitud lastele ohutud multifunktsionaalsed tööpingid (5 treipinki ja 5 tikksaagi). Lastel on võimalik valmistada erinevaid puust esemeid vastavalt etteantud šabloonile või kasutades väljamõeldud kavandit
3D printimine - INNOKAS partneri 3DprinterOS loeng Skype teel (erineva raskusastme ja pikkusega loeng)
Geenitehnoloogia - virtuaalne geenianalüüs, loengu ja praktilise tegevuse raames tutvustatakse DNA-d, õpetatakse õigel moel võtma geenianalüüsi
Teadusmessidel osalemine – geenitehnoloogia ja teaduskomplektidega
Teaduslaagrid – kord aastas korraldame INNOKASe noortele teaduslaagri, kus noored saavad aasta jooksul omandatud teadmisi ja oskusi rakendades luua erinevaid põnevaid lahendusi ja leiutisi. Looduses viibides kasutatakse leiutamisel looduslikke materjale. Koostöö TTÜ Mektoryga - korraldame teadust ja tehnoloogiat ning noorte ettevõtlust propageerivaid õppepäevi konkursse. Mektory äriideede konkursil Bright Minds osaleb INNOKAS maakondliku partnerina. Kolm maakondlikku õppepäeva toimub INNOKAS, kus noori õpetavad ka meie kaks nõukogu liiget.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
Õpetajate koolitused – koostöös HITSA, Oomipoe ja 3DprinterOS-ga toob INNOKAS Läänemaale erinevaid teaduse, tehnoloogia ja inseneeria alaseid koolitusi. Koolitused toimuvad INNOKASe robootikakeskuses. Õpetajate koolitused tagavad jätkusuutlikkuse hariduse kvaliteedi tõstmisel, sest kodukohas saavad osaleda õpetajad, kes muidu käivad koolitustel väga harva.
Rahvusvahelised koostööprojektid – toimuvad nii noorte ettevõtluse kui teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, näiteks 3D printimine (Interreg).
INNOKASe ROBOOTIKAKESKUS - Läänemaa koolide õpetajad käivad rahvusvaheliste koostööpartneritega läbi viimas teaduskomplektide baasil toimuvaid töötube.

Tegevussuund 3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine ning selleks vajalikud tegevused
Geenitehnoloogia, koostööpartner Geenitestide Labor. Toimuvad loengud, tutvustame erinevaid geeniteste, õpetame geenianalüüsi õiget võtmist. Lisaks on võimalus huvilistel endale geeniteste soetada.
3D printimine, koostööpartner 3DprinterOS oleme kokku leppinud läbi viia valdkonna alased koolitused kõigis Läänemaa koolides. 3DprinterOS meeskond tutvustab 3D printimise tehnoloogiat, ajalugu ja 3D mudelite olemasolevat keskkonda, kus saab laadida juba sobivaid mudeleid printimiseks. Koostöö eesmärgiks on propageerida teadust, kuhu see on jõunud/jõudmas (näiteks: DNA põhised kudede printimised, metallipulber printimine jm). INNOKASe eesmärgiks on propageerida valdkonda kõigile huvilistele Läänemaal (noored, ettevõtjad, inimesed tänavalt). Eesmärk on luua ka Läänemaal uusi tooteid 3D printimise valdkonnas.
Äppide programmeerimine – tegevuse eesmärk on viia kokku noored ja aidata leida valdkonna spetsialiste, programmeerijaid. Selliseks näiteks on eelmise aasta õpilasfirma E-muusikakooli noored. Õpilasfirmast väljakasvanud noorte firma loob praegu veebipõhist muusikaõppe appi. Osaleb hetkel ajujahis ning valiti välja Prototroni.