Inseneeria teemapäev

Inseneeria teemapäev

Eesti Teadusagentuur ja Eesti Inseneride Liit korraldasid INSENEERIA TEEMAPÄEVA, mis tõi kokku erinevad osapooled, kellest sõltub inseneride järelkasv, hariduse andmine ning innustavate töökohtade olemasolu. Ettekannetes vaadati, milline on vajadus inseneride järele OSKA analüüsi alusel; milline on inseneride järelkasv ning toodi näiteid tegevustest, mida juba tehakse, et inseneriamet oleks populaarne.
Koostöös kaardistati probleeme inseneriameti populariseerimises, valdkonna hariduses ning insenerina töötamises erinevate sihtrühmade nägemuses. Esile tulnud väljakutsete alusel pakuti välja ka esmased lahendusideed (vt lehekülje allosas).

Tutvu ettekannetega:
Milline on vajadus inseneride järele tulevikus OSKA analüüside alusel. 
Yngve Rosenblad, SA Eesti Kutsekoda peaanalüütik
Vaatame õppijaid – kas noori, kes soovivad insenerikutse omandada, on piisavalt?
Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu president/Tallinna Tehnikaülikooli professor
Milline on ettevõtete nägemus inseneride järelkasvuvajadusest.
Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige
Inseneeria valdkonda tutvustava Erasmus+ projekti info.
Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituudi dotsent 
Kuidas viia kokku õppija huvid ja oskused ning ühiskonna ootused ja vajadused?
Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juht
Laste ja noorte tee inseneeria juurde viib läbi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia – näited headest praktikatest:
Projekt "100 sammu inseneerias"

Anneli Ramjalg, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi lektor, "100 sammu inseneerias" projektijuht
Järveküla kooli tegevused teadus- ja tehnoloogiapakti partnerina - LTT valdkonna edendamine koolis.
Mare Räis, Järveküla kooli direktor.

Kokku toodi rühmaarutelude tulemusena välja enam kui kümme suurt probleemi. Üheks olulisemaks nendest peeti seda, et ei teata, milliste valdkondade insenere olemas on ja milles nende töö seisneb. Lisatud failis saate tutvuda kõikide väljakutsetega. Pakutud lahenduste failis saate tutvuda suurimate väljatoodud probleemidega ning neile pakutud lahendustega.

Inseneeria teemapäeva läbiviimine aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Ürituse toimumist finantseeriti Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevustest.

Lisainfo:
Kadri Martin
Eesti Teadusagentuur
kadri.martin@etag.ee 

ETAGi logo

TeaMe logo