Konguta Kool

  • JukuAkadeemia 7 ehk "5 Teaduspäeva" (2019)
    Konguta Kooli jätkuprojekt JukuAkadeemia 7 ehk "5 Teaduspäeva" on mõeldud Elva valla koolide(9) õpilaste vaheaegade sisutamiseks õhinapõhise õppimisega muutunud õpikäsituse tingimustes. Eesmärgiga populariseerida teadusega tegemist, viie teadusvaldkonna ning teadlase elukutse tutvustamist. Teaduspäevad algavad teaduslaadaga ja lõppevad töötubade populaarsuse gallupiga. Loomulikult jätkuvad Konguta Kooli Teaduskonverentsid, mis on avatud kogukonnale. Käesolev projekt on koostööprojekt, ühendades omavahel erinevad koolid, õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud.
  • JukuAkadeemia 6 Ekspeditsioonid Konguta Koolis (2017)

    Põhieesmärgiks on õpilastele katsetusvõimaluste loomine teaduslikel ekspeditsioonidel ja uurimistegevuse rakendamine töötubades, samuti õpilaste teadusliku loovmõtlemise arendamine. Selleks toimusid koolis erinevad üritused ja nö ekspeditsioonid (ehk õppeprogrammi) erinevatesse haridus-, mälu- ja uurimisasutustesse.

    Tutvu JukuAkadeemiaga.