Lasva Käsitööselts

  • Lasva suvine huvilaager (2018)
    Põhikooliealistele lastele päevase tegevusega huvilaager toimub 9. – 13. juulini 2018. Lasva rahvamaja ja käsitööseltsi ruumides ning väliõppeklassis. Laagrisse võtame kuni 32 põhikooliealist last. Käsitletav teemat „Kaasaegne teadus ja tehnoloogia abiks füüsilise puudega inimesele“. Teemakäsitluse aluseks on inimese 5 klassikalist meelt: nägemis-, haistmis-, kuulmis- ja maitsmismeel ning kompimine. Läbi praktiliste tegevuste/katsete võimaldame lastel mõista füüsilise puude olemust ning näidata, kuidas teadlased rakendavad kaasaegset tehnoloogiat nende inimeste elukvaliteeti oluliseks tõstmiseks. Samas saavad lapsed aimu inimese toimimise keerukusest. Sama oluline on siinkohal teadlase/inseneri kui elukutse tutvustamine, kelle töötulemused mõjutavad positiivselt ühiskonda. Käsitledes füüsilise puude teemat inimese meeleelundite kaupa on I ja II kooliastme õpilastel võimalik seoseid luua koolis, vastavalt siis inimeseõpetuse ja bioloogia tunnis õpituga. Igal laagripäeval tutvustatakse ühte meeleelundit, selle piiratud töövõimest või puudumisest tulenevaid raskusi inimese igapäevaelus toimetamisel ning seda kuidas tehnoloogilised abivahendid on võimelised seda paremaks muutma.
  • Lasva suvine huvilaager (2017)

    Projekti eesmärgiks oli sisustada põhikooliealiste laste suvist vaba aega neid arendavalt, laiendades silmaringi ning tutvustades erinevate katsete kaudu reaal- ja loodusteaduse huvitavat ja elulist poolt. Laagri teadustundides tehtud katsed aitasid lastel mõista teaduse multidistslipinaarsust, sest valitud katsed eeldasid teadmisi ja andis juhendajale võimaluse lastele selgitada olulisi alusteadmisi mitmest erinevast valdkonnast.

    10.-15. juulini veetis kolmkümmend last käsitööseltsi korraldatud huvilaagris. Iga laagripäev oli jagatud paljude tegevuste vahel: teadus, käsitöö, võru keel, kokkamine, meelelahutus ja ujumine. Huvilaagri teadustundide teemaks oli „Teadus on väga lage” seal kogusid lapsed uurides ja testides praktiliste katsete kaudu uusi teadmisi.